Khái niệm ý kiến khác biệt

Ý kiến khác biệt là những ý kiến đi ngược lại với số chung.

Quảng cáo

1. Khái niệm ý kiến khác biệt

Ý kiến khác biệt là những ý kiến đi ngược lại với số chung.

Hằng này, em vẫn thường trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Mỗi vấn đề sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến tán thành, có ý kiến phản đối. Dù là ý kiến khác biệt nhưng khi chia sẻ ý kiến của mình và tiếp nhận ý kiến người khác thì hãy trao đổi một cách xây dựng và tôn trọng để đạt hiệu quả cao trong mục đích giao tiếp; tránh gây tổn thương cho đối phương.

2. Ví dụ minh họa

Chủ đề trao đổi: Trong lớp em, có bạn cho rằng trò chơi điện tử có nhiều tác hại, nhưng cũng có bạn khẳng định nó vẫn có những lợi ích nhất định. Vậy ý kiến của em là gì? Em sẽ trao đổi với các bạn như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close