Khái niệm ý kiến khác biệt

Ý kiến khác biệt là những ý kiến đi ngược lại với số chung.

Quảng cáo

1. Khái niệm ý kiến khác biệt

Ý kiến khác biệt là những ý kiến đi ngược lại với số chung.

Hằng này, em vẫn thường trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Mỗi vấn đề sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến tán thành, có ý kiến phản đối. Dù là ý kiến khác biệt nhưng khi chia sẻ ý kiến của mình và tiếp nhận ý kiến người khác thì hãy trao đổi một cách xây dựng và tôn trọng để đạt hiệu quả cao trong mục đích giao tiếp; tránh gây tổn thương cho đối phương.

2. Ví dụ minh họa

Chủ đề trao đổi: Trong lớp em, có bạn cho rằng trò chơi điện tử có nhiều tác hại, nhưng cũng có bạn khẳng định nó vẫn có những lợi ích nhất định. Vậy ý kiến của em là gì? Em sẽ trao đổi với các bạn như thế nào?

Quảng cáo
close