Cấu tạo cụm danh từ

Cụm danh từ đầy đủ gồm 3 phần: Phần trước, phần trung tâm và phần sau

Quảng cáo

1. Cấu tạo của Cụm danh từ

Cụm danh từ đầy đủ gồm 3 phần:

- Phần trước: các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng.

- Phần trung tâm

- Phần sau: các phụ ngữ ở phần sau nêu đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định ví trí của sự vật ấy trong không gian hoặc thời gian

2. Ví dụ minh họa

STT

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

VD1

x

các

con

x

kia

→ Cụm danh từ: các con gà kia

VD2

tất cả

những

bông

hoa

x

x

→ Cụm danh từ: tất cả những bông hoa

Quảng cáo
close