Khái niệm cước chú

Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản

Quảng cáo

1. Cước chú là gì?

- Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản. Đoạn chú thích đó có thể là nhận hoặc trích dẫn đến một tham khảo một phần đoạn văn bản.

- Cước chú thường được là một con số nằm phía trên sau đoạn văn bản mà nó muốn chú thích.

2. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close