Khái niệm cước chú

Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản

Quảng cáo

1. Cước chú là gì?

- Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản. Đoạn chú thích đó có thể là nhận hoặc trích dẫn đến một tham khảo một phần đoạn văn bản.

- Cước chú thường được là một con số nằm phía trên sau đoạn văn bản mà nó muốn chú thích.

2. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo
close