Khái niệm cụm động từ

Cụm động từ là những từ được tạo ra từ sự kết hợp giữa động từ và một số từ liên quan khác, trong nhiều trường hợp có một số động từ cần có các từ khác đi kèm

Quảng cáo

1. Cụm động từ là gì?

- Cụm động từ là những từ được tạo ra từ sự kết hợp giữa động từ và một số từ liên quan khác, trong nhiều trường hợp có một số động từ cần có các từ khác đi kèm. Như vậy thì nghĩa có câu mới được trọn vẹn. 

- Nhìn về mặt lý thuyết thì cụm động từ phức tạp hơn động từ tuy nhiên về chức năng của chúng lại không khác gì động từ bởi vì chúng cũng đảm nhận chức vụ vị ngữ trong câu. 

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. => Cụm động từ: yêu con như yêu một con hải âu.

Ví dụ 2: Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. => Cụm động từ: cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close