Khái niệm văn giải thích

Giải thích là kiểu bài tập làm văn có nhiệm vụ trình bày, giảng giải, cắt nghĩa về nội dung, lí do, quy luật, ý nghĩa của các hiện tượng, sự vật và lời nói của con người.

Quảng cáo

1. Khái niệm giải thích

Giải thích là kiểu bài tập làm văn có nhiệm vụ trình bày, giảng giải, cắt nghĩa về nội dung, lí do, quy luật, ý nghĩa của các hiện tượng, sự vật và lời nói của con người.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Giải thích quy tắc, luật lệ trong hoạt động Lễ hội đua thuyền; Giải thích quy tắc, luật lệ trong trò chơi Rung chuông vàng; Giải thích quy tắc, luật lệ trong trò chơi đua thuyền trên cạn…

Quảng cáo
close