Tác dụng của dấu ngoặc đơn

Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm)

Quảng cáo

1. Dấu ngoặc đơn có tác dụng gì?

- Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm)

2. Ví dụ minh họa

Lan (lớp trưởng lớp tôi) đã giành giải nhất trong kì thi này.

=> Phần trong dấu ngoặc đơn bổ sung thêm thông tin cho chủ ngữ Lan.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close