Cách giải nghĩa của từ

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính: Trình bày khái niệm mà từ biểu thị; Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.

Quảng cáo

1. Cách giải nghĩa

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau:

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.

2. Ví dụ

- VD 1: Trình bày khái niệm mà từ biểu thị:

+ Ấm áp: Cảm giác dễ chịu, không lạnh lẽo.

+ Quần thần: các quan trong triều (xét trong mối quan hệ với vua).

+ Học hành: học và luyện tập để có hiểu biết, có kỹ năng.

- VD 2: Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích:

+ Siêng năng: đồng nghĩa với chăm chỉ, cần cù.

+ Phu thê: đồng nghĩa với vợ chồng.

+ Lạc quan: trái nghĩa với bi quan.

+ Tích cực: trái nghĩa với tiêu cực. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close