Phân biệt phó từ và trợ từ

Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ

Quảng cáo

Yếu tố

Phó từ

Trợ từ

Khái niệm

Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ

Là những từ thường được đi kèm cùng các từ khác trong câu nhằm nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ của sự vật, hiện tượng trong quá trình viết hoặc nói.

Ngữ pháp

Phó từ thường đứng trước hoặc đứng sau từ chính, hay còn gọi là từ trung tâm

Trợ từ có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối câu, vì không có ảnh hưởng và mối quan hệ trực tiếp với từ chính nên trợ từ có thể bị lược bỏ mà câu vẫn đảm bảo kết cấu ngữ pháp

Ngữ nghĩa

Giúp bổ sung và làm rõ nghĩa của từ trung tâm về mặt mức độ, thời gian, tần suất…

Đem đến cho câu sắc thái nghĩa mới và cho phép người nói/người viết thể hiện tâm tư tình cảm của mình hiệu quả hơn

Dấu hiệu nhận biết

Vẫn, chưa, rất, thật, lắm, …

có, những, đích, chính, ngay, …

Quảng cáo
close