Khái niệm thuật ngữ

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

Quảng cáo

1. Thuật ngữ là gì?

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

2. Ví dụ minh họa

- Trong tin học đưa ra thuật ngữ Phần mềm hệ thống là các chương trình có nhiệm vụ quản lý tài nguyên máy tính và các phần cứng kết nối với máy tính, nó cho phép người dùng và các phần mềm ứng dụng tương tác với phần cứng.

- Thuật ngữ Tin học ICMP là chữ viết tắt của Internet Control Message Protocol. Đây là giao thức xử lý các thông báo trạng thái cho IP. ICMP được dùng để thông báo các lỗi xảy ra trong quá trình truyền đi của các gói dữ liệu trên mạng. ICMP thuộc tầng vận chuyển (Transport Layer).

  • Đặc điểm thuật ngữ

    Đặc điểm: mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm, không có tính hình tượng, không có tính biểu cảm và không bị thay đổi ở các ngôn ngữ khác nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close