Khái niệm từ hán việt

Từ Hán Việt là từ có nghĩa gốc của tiếng Hán nhưng được ghi bằng chữ cái Latinh và âm đọc là âm đọc tiếng Việt

Quảng cáo

1. Từ Hán Việt là gì?

- Từ Hán Việt là từ mượn tiếng Việt.

- Từ Hán Việt có nghĩa gốc của tiếng Hán nhưng được ghi bằng chữ cái Latinh và âm đọc là âm đọc tiếng Việt (không phải âm đọc tiếng Hán).

- Trong từ vụng tiếng Việt, từ Hán Việt chiếm tỷ lệ cao, khoảng 70%, 30% còn lại là từ thuần Việt.

2. Ví dụ minh họa

Từ Hán Việt

Ý nghĩa

Gia đình

Nơi mà những người thân thiết, ruột thịt trong nhà đoàn tụ với nhau.

Phụ mẫu

Cha mẹ

Nghiêm quân

Cha

Trưởng nam

Con trai đầu lòng.

Gia quy

Quy định của gia đình

Quốc pháp

Quy định của nhà nước

Phi trường

Sân bay

Bất cẩn

Không cẩn thận

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close