Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 8

Quảng cáo

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

(Những quốc gia nói tiếng Anh)

Quảng cáo
decumar

 GETTING STRATED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A CLOSER LOOK 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 A CLOSER LOOK 2

16.

17.

18.

19.

20.

COMMUNICATION

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

SKILLS 1

28.

29.

30.

31.

32.

33.

 SKILLS 2

34.

35.

36.

37.

38.

 LOOKING BACK 

39.

40

41.

>> Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close