Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

(Cuộc sống ở vùng quê)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài