Communication trang 21 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. (Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read the posts on "Holidays in the Countryside".

(Đọc những bài v “Những kỳ nghỉ ở miền quê”.)

THE COUNTRYSIDE THROUGH VISISTORS'S EYES

There was so much space! We could run around the fields and shout out loud without disturbing anybody.

Dennis from London

Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives... I have never had a more interesting vacation.

Julie from Paris

No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can’t stay here any longer!

Phirun from Phnom Penh

I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul.

Yumi from Seoul

I don’t mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting.

Emi from Tokyo

Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable!

Lan from Ha Noi

Country life doesn’t excite me at all. So boring and inconvenient.

Bob from Hong Kong

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Có thật nhiều không gian! Chúng ta có thể chạy quanh những cánh đồng và hét lớn mà không gây phiền hà ai. - Dennis từ Luân Đôn

Bơi lội ở sông, hái quả mâm xôi (dâu đen), thu mật ong từ tổ ong... tôi không bao giờ có một kỳ nghỉ nào thú vị hơn. - Julie từ Paris

Không nước. Không điện. Và chỉ có trung tâm giải trí cách đó mấy dặm. Không thể ở đây lâu hơn nữa. - Phirun từ Phnom Penh

Tôi yêu không gian mở bao la, không khí trong lành và cảm giác tự do ở miền quê. Chúng là những trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ có ở Seoul. - Yumi từ Seoul

Tôi không phiền khi thăm những chợ trời đó nơi mà những người địa phương bán những sản phẩm tự làm. Tuy nhiên, cuộc sống thành phố này hào hứng hơn. - Emi từ Tokyo

Tuần rồi tôi đi đến miền quê và có trải nghiệm đầu tiên về công việc làm nông; đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Không thể nào quên được! - Lan từ Hà Nội

Cuộc sống miền quê không hào hứng chút nào. Thật chán và bất tiện. - Bob từ Hồng Kông

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick () the appropriate box 

(Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.)

 

Positive 

Neutral 

Negative 

Dennis from London

 

 

 

Julie from Paris

 

 

 

Phirun from Phnom Penh

 

 

 

Yumi from Seoul

 

 

 

Emi from Tokyo

 

 

 

Lan from Ha Noi

 

 

 

Bob from Hong Kông

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Positive

(Tích cực) 

Neutral 

(Trung lập)

Negative 

(Tiêu cực)

Dennis from London

(Dennis từ  Luân Đôn)

 

 

Julie from Paris

(Julie từ Paris)

 

 

Phirun from Phnom Penh

(Phirun từ Phnom Penh)

 

 

Yumi from Seoul

(Yumi từ Seoul)

 

 

Emi from Tokyo

(Emi từ Tokyo)

 

 

Lan from Ha Noi

(Lan từ Hà Nội)

 

 

Bob from Hong Kong

(Bob từ Hồng Kông)

 

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies.

(Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)

Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover.

(Theo ý kiến tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.)

Helen from Devonshire (Helen từ Devonshire)

Bob: I think this is one of the reasons for urbanization.

(Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.)

Vu from Da Nang (Vũ từ Đà Nẵng)

Lời giải chi tiết:

1. @Dennis: You must be living in the countryside. I wish we had more space in the city where I’m living. 

(@ Dennis: Chắc bạn đang sống ở nông thôn. Tôi ước chúng tôi có nhiều không gian hơn trong thành phố nơi tôi đang sống.)

2. @Julie: Great! Where are you living now? I wish I could go to your place one day to enjoy my summer vacation. 

(@Julie: Tuyệt vời! Bạn đang sống ở đâu? Tôi ước tôi có thể đến nơi của bạn một ngày nào đó để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.)

3. @Phirun : I think you should enjoy the simple lifestyle in the countryside instead of complaining. Hope it will be better for you. 

(@Phirun: Tôi nghĩ bạn nên tận hưởng lối sống đơn giản ở nông thôn thay vì phàn nàn. Hy vọng điều đó sẽ tốt hơn cho bạn.)

4. @Yumi: I have the same idea as you! I really enjoy the peace and quietness in the countryside.

(@Yumi: Tôi có cùng ý tưởng với bạn! Tôi thực sự thích sự yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn.)

5. @Emi: You’re right. As long as we feel comfortable, we can live anywhere. 

(@Emi: Bạn nói đúng. Miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta có thể sống ở bất kì đâu.)

6. @Lan: Could you share me some tips on planting vegetables? I love cooking homegrown vegetables but I don’t know how to plant them. 

(@Lan: Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số mẹo về trồng rau không? Tôi thích nấu các loại rau tự trồng nhưng tôi không biết cách trồng chúng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close