Ngữ âm: Cluster /bl/ and /cl/ - Unit 2. Life in the countryside - Tiếng Anh 8 mới

Tải về

Tổng hợp lý thuyết phát âm (pronunciation) phụ âm kép /bl/ và /cl/ Unit 2. Life in the countryside Tiếng Anh 8 mới

Quảng cáo

1. Cluster /bl/

(Phụ âm kép)

- /bl/ = /b/ + /l/

+ /b/: mím nhẹ hai môi lại và nâng phần ngạc mềm để chặn luồng hơi trong khoang miệng, rồi mở miệng bật hơi từ phía trong ra. Khi phát âm, dây thanh sẽ rung lên.

+ /l/: để đầu lưỡi chạm vào lợi của hàm răng trên. Khi phát âm, luồng hơi sẽ đi qua khoảng trống giữa lưỡi và khoang miệng ra ngoài.

- Ví dụ:

+ blue, blossom, black

+ Blair blamed her for their terrible blind date.

2. Cluster /cl/

(Phụ âm kép /cl/)

- /cl/ = /k/ + /l/

 + /k/: miệng hơi mở ra, phần cuống lưỡi nâng lên và chạm vào phần ngạc mềm trên và chặn luồng hơi lại, sau đó nhanh chóng hạ phần lưỡi xuống và đấy mạnh luồng hơi thoát ra ngoài và tạo thành âm /k/ với dây thanh quản không rung (âm vô thanh).

+ /l/: để đầu lưỡi chạm vào lợi của hàm răng trên. Khi phát âm, luồng hơi sẽ đi qua khoảng trống giữa lưỡi và khoang miệng ra ngoài.

- Ví dụ:

+ clock, clothing, climb, click, clay, clear

+ These people have climbed to the top of the mountain. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close