Project trang 47 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Customs and traditions: How they have changed?

(Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?)

1. Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research.
2. Individually, interview an older person (your grandmother or your neighbour) about this custom or tradition.
3. Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today.
4. Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation.
5. Give your presentation to the rest of the class.

Tạm dịch:

1. Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

2. Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này

3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

4. Trở lại nhóm bạn, so sánh và kết hợp kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Đưa ra bài thuyết trình của bạn cho lớp.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Today we would like to talk about the tradition of making Chung cake for Tet. For the Vietnamese, Chung cake is a Vietnamese traditional food to express gratitude to their ancestors and homeland. Wrapping Chung cake is an opportunity for family members to come together. Nowadays, in some big cities, the busy lifestyle of modern society prevents people from preparing the cake by themselves. They can buy Chung cakes at the market instead.

Tạm dịch: 

Hôm nay chúng mình muốn nói về truyền thống làm bánh chưng vào ngày Tết.  Đối với người Việt Nam, bánh chưng là một món ăn để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và quê hương. Gói bánh chưng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gần nhau hơn. Ngày nay, ở một số thành phố lớn, nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại khiến cho mọi người không có điều kiện tự gói bánh. Thay vào đó, người ta có thể mua bánh chưng ở chợ.

 Loigiaihay.com

 • Looking Back trang 46 SGK Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.

 • Skills 2 trang 45 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

 • Skills 1 trang 44 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.

 • Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them. 2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false). 3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britian and check your answers. 4. Work in pairs. Discuss if you folow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?

 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

  Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close