Trắc nghiệm bài phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thông tin chính của văn bản là gì?

 • A

  Tầm quan trọng của tầng ozone.

 • B

  Quá trình hành động phục hồi tầng ozone của toàn cầu.

 • C

  Tác hại của việc làm thủng tầng ozone.

 • D

  Đặc điểm của tầng ozone.

Câu 2 :

Cách triển khai nội dung vấn đề của tác giả có đặc điểm gì?

 • A

  Tác giả đặt vấn đề, triển khai nội dung theo một hệ thống, trình tự thống nhất.

 • B

  Tác giả có sử dụng các kí hiệu phi ngôn ngữ để làm dẫn chứng.

 • C

  Nội dung văn bản được triển khai một cách mạch lạc, logic và dễ hiểu.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Câu 3 :

Thông tin về tầng ozone được cung cấp trong văn bản là?

 • A

  Tầng ozone nằm ở độ cao khoảng 15-40km so với bề mặt Trái Đất, thuộc tầng bình lưu.

 • B

  Chức năng của tầng ozone là che chắn tia UV, bảo vệ cuộc sống của con người, của hệ sinh thái động thực vật trên trái đất.

 • C

  Tầng ozone được phát hiện vào năm 1913 bởi các nhà vật lý người Pháp Charles Fabry và Henri Buisson.

 • D

  A và B đúng.

Câu 4 :

Tầng ozone có vai trò như thế nào?

 • A

  Giúp tạo ra trọng lực cho trái đất.

 • B

  Giúp điều hòa bầu khí quyển.

 • C

  Như một lớp “kem chống nắng” che chắn cho hành tinh khỏi tia cực tím.

 • D

  Giúp bảo vệ trái đất khỏi sự tác động của những tiểu hành tinh xung quanh.

Câu 5 :

Thông tin nào dưới đây KHÔNG PHẢI nói về hợp chất CFC?

 • A

  Là hợp chất tạo mùi.

 • B

  Hợp chất rẻ tiền nhưng lại có nhiều công dụng.

 • C

  Không tham gia phản ứng hóa học.

 • D

  Được xem là hóa chất hoàn hảo.

Câu 6 :

Hai nhà khoa học Mô-li-nơ và Rao-lân đã phát hiện sự thật gì về chất CFC?

 • A

  Các phân tử CFC không bị phân hủy.

 • B

  Các phân tử khí CFC bị phân hủy dưới tia UV khi ở tầng khí quyển và mỗi nguyên tử Cl tự do sẽ “cướp lấy” một nguyên tử O, khiến O3 (khí ozone) trở thành O2 (khí oxygen).

 • C

  Các phân tử khí CFC bị phân hủy dưới tia UV những khi ở tầng khí quyển, các nguyên tử lại trở về trạng thái ban đầu.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 7 :

Liên hợp quốc đã có nỗ lực gì nhằm xóa sổ các hóa chất có hại cho tầng ozone?

 • A

  Họp bàn và đưa thông báo để các nước đưa ra giải pháp.

 • B

  Họp bàn và vạch ra hàng trăm giải pháp để loại bỏ CFC từ công nghiệp.

 • C

  Tạo ra một tầng ozone nhân tạo.

 • D

  A và B đúng.

Câu 8 :

Những nhân tố nào làm nên thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone? 

 • A

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

 • B

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế.

 • C

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng và các doanh nghiệp, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

 • D

  Sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

Câu 9 :

Thế nào là một bản tin có giá trị?

 • A

  Trả lời được những câu hỏi cơ bản về một vấn đề, một sự kiện nào đó mà tác giả muốn thông tin.

 • B

  Các thông tin được nêu trong bản tin có sự mạch lạc, chính xác.

 • C

  Có tính khách quan, thuyết phục được người đọc tin vào những thông tin đó.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thông tin chính của văn bản là gì?

 • A

  Tầm quan trọng của tầng ozone.

 • B

  Quá trình hành động phục hồi tầng ozone của toàn cầu.

 • C

  Tác hại của việc làm thủng tầng ozone.

 • D

  Đặc điểm của tầng ozone.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu.

- Dựa vào những thông tin được nêu trong văn bản để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết :

Thông tin chính trong văn bản là viết về quá trình hành động phục hồi tầng ozone của toàn cầu.

Câu 2 :

Cách triển khai nội dung vấn đề của tác giả có đặc điểm gì?

 • A

  Tác giả đặt vấn đề, triển khai nội dung theo một hệ thống, trình tự thống nhất.

 • B

  Tác giả có sử dụng các kí hiệu phi ngôn ngữ để làm dẫn chứng.

 • C

  Nội dung văn bản được triển khai một cách mạch lạc, logic và dễ hiểu.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu.

- Đọc lại kiến thức về văn bản thông tin ở phần Tri thức ngữ văn.

- Dựa vào nội dung thông tin được nêu trong văn bản để nhận xét về cách triển khai nội dung.

Lời giải chi tiết :

Về cách triển khai nội dung: tác giả đặt vấn đề, triển khai nội dung theo một hệ thống, trình tự thống nhất, có sử dụng các kí hiệu phi ngôn ngữ để làm dẫn chứng. Nội dung văn bản đã được triển khai một cách mạch lạc, logic và dễ hiểu.

Câu 3 :

Thông tin về tầng ozone được cung cấp trong văn bản là?

 • A

  Tầng ozone nằm ở độ cao khoảng 15-40km so với bề mặt Trái Đất, thuộc tầng bình lưu.

 • B

  Chức năng của tầng ozone là che chắn tia UV, bảo vệ cuộc sống của con người, của hệ sinh thái động thực vật trên trái đất.

 • C

  Tầng ozone được phát hiện vào năm 1913 bởi các nhà vật lý người Pháp Charles Fabry và Henri Buisson.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản.

- Dựa vào những thông tin đã tìm hiểu và được nghe về tầng ozone để chỉ ra vai trò của nó.

Lời giải chi tiết :

- Thông tin về tầng ozone là:

+ Tầng ozone nằm ở độ cao khoảng 15-40km so với bề mặt Trái Đất, thuộc tầng bình lưu.

+ Chức năng của tầng ozone là che chắn tia UV, bảo vệ cuộc sống của con người, của hệ sinh thái động thực vật trên trái đất.

Câu 4 :

Tầng ozone có vai trò như thế nào?

 • A

  Giúp tạo ra trọng lực cho trái đất.

 • B

  Giúp điều hòa bầu khí quyển.

 • C

  Như một lớp “kem chống nắng” che chắn cho hành tinh khỏi tia cực tím.

 • D

  Giúp bảo vệ trái đất khỏi sự tác động của những tiểu hành tinh xung quanh.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào những thông tin đã tìm hiểu và được nghe về tầng ozone để chỉ ra vai trò của nó.

Lời giải chi tiết :

Tầng ozone có vai trò rất quan trọng, như một lớp “kem chống nắng” che chắn cho hành tinh khỏi tia cực tím.

Câu 5 :

Thông tin nào dưới đây KHÔNG PHẢI nói về hợp chất CFC?

 • A

  Là hợp chất tạo mùi.

 • B

  Hợp chất rẻ tiền nhưng lại có nhiều công dụng.

 • C

  Không tham gia phản ứng hóa học.

 • D

  Được xem là hóa chất hoàn hảo.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức hóa học đã được học và những thông tin trong văn bản để tìm hiểu hợp chất CFC.

Lời giải chi tiết :

Hợp chất CFC là hợp chất nhân tạo Chlorofluorocarbon, được xem là hóa chất hoàn hảo, vừa rẻ tiền, có nhiều công dụng vừa không tham gia phản ứng hóa học.

Câu 6 :

Hai nhà khoa học Mô-li-nơ và Rao-lân đã phát hiện sự thật gì về chất CFC?

 • A

  Các phân tử CFC không bị phân hủy.

 • B

  Các phân tử khí CFC bị phân hủy dưới tia UV khi ở tầng khí quyển và mỗi nguyên tử Cl tự do sẽ “cướp lấy” một nguyên tử O, khiến O3 (khí ozone) trở thành O2 (khí oxygen).

 • C

  Các phân tử khí CFC bị phân hủy dưới tia UV những khi ở tầng khí quyển, các nguyên tử lại trở về trạng thái ban đầu.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ đoạn văn viết về hợp chất CFC.

- Chỉ ra thông tin mà hai nhà khoa học đã tìm hiểu được về chất CFC.

Lời giải chi tiết :

Sự thật về chất CFC là các phân tử khí CFC bị phân hủy dưới tia UV khi ở tầng khí quyển và mỗi nguyên tử Cl tự do sẽ “cướp lấy” một nguyên tử O, khiến O3 (khí ozone) trở thành O2 (khí oxygen).

Câu 7 :

Liên hợp quốc đã có nỗ lực gì nhằm xóa sổ các hóa chất có hại cho tầng ozone?

 • A

  Họp bàn và đưa thông báo để các nước đưa ra giải pháp.

 • B

  Họp bàn và vạch ra hàng trăm giải pháp để loại bỏ CFC từ công nghiệp.

 • C

  Tạo ra một tầng ozone nhân tạo.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ đoạn văn về những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc phục hồi tầng ozone.

- Từ những thông tin đã đọc được trong đoạn văn, trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

Liên hợp quốc họp bàn kế hoạch loại bỏ chất CFC – chất gây tổn hại tầng ozone và nhóm của An-đơ-sơ đã vạch ra hàng trăm giải pháp theo một hệ thống nhất định, loại bỏ chất CFC từ nhiều lĩnh vực công nghiệp. 

Câu 8 :

Những nhân tố nào làm nên thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone? 

 • A

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

 • B

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế.

 • C

  Nỗ lực của cá nhân, sức mạnh của công chúng và các doanh nghiệp, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

 • D

  Sức mạnh của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ đoạn văn viết về sự thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone.

- Chú ý các chi tiết về những nhân tố góp sức trong quá trình phục hồi tầng ozone.

Lời giải chi tiết :

Những nhân tố làm nên thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone không chỉ là những cá nhân cụ thể mà còn có sự góp sức của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu.

Câu 9 :

Thế nào là một bản tin có giá trị?

 • A

  Trả lời được những câu hỏi cơ bản về một vấn đề, một sự kiện nào đó mà tác giả muốn thông tin.

 • B

  Các thông tin được nêu trong bản tin có sự mạch lạc, chính xác.

 • C

  Có tính khách quan, thuyết phục được người đọc tin vào những thông tin đó.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu.

- Đọc lại kiến thức về văn bản thông tin ở phần Tri thức ngữ văn.

- Kết luận về một bản tin có giá trị.

Lời giải chi tiết :

Một bản tin có giá trị là bản tin phải trả lời được những câu hỏi cơ bản về một vấn đề, một sự kiện nào đó mà tác giả muốn thông tin; các thông tin được nêu trong bản tin có sự mạch lạc, chính xác và có tính khách quan, thuyết phục được người đọc tin vào những thông tin đó.

close