Trắc nghiệm bài Tản Viên từ phán sự lục - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả nào?

 • A

  Hoàng Đức Lương

 • B

  Nguyễn Trung Ngạn

 • C

  Ngô Sĩ Liên

 • D

  Nguyễn Dữ

Câu 2 :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Đại Việt sử ký

 • B

  Truyền kì mạn lục

 • C

  Lĩnh Nam chích quái

 • D

  Đại Nam thực lục

Câu 3 :

Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ gồm bao nhiêu truyện?

 • A

  18

 • B

  19

 • C

  20

 • D

  21

Câu 4 :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyền kì

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện thơ

Câu 5 :

Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ phản ánh điều gì?

 • A

  Hiện thực xã hội phong kiến đương thời với đầy rẫy những điều tối tăm, góc khuất mà tác giả muốn vạch trần, tố cáo

 • B

  Số phận bi thảm của những con người nhỏ bé trong xã hội, những bi kịch tình yêu mà thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ

 • C

  Thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào về nhân tài, văn hóa nước Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

      Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực,... Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vẫn vung tay không cần gì cả”.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Đốt đền xong, chàng về nhà, thấy trong người khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô, cao lớn, đầu đội mũ trụ đi đến nói năng và quần áo rất giống với người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả ngôi đền như cũ…

     Hễ ở Minh ti có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi. Nếu hắn chối, thầy kêu xin tư giấy đến đền Tản Viên, tôi sẽ khai rõ thì nó phải đớ miệng. Nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Tử Văn vâng lời. Đến đêm, bệnh càng nặng thêm, rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gấp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày đến một tòa nhà rất lớn, xung quanh có thành sắt cao vọi đến mấy chục trượng…

     Tử Văn vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà, rồi không bệnh mà mất.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Năm Giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn, một buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm, trông thấy trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe tiếng quán:

- Người đi đường tránh xa, xe quan phán sự!

… Bởi thế được nổi tiếng và giữ chức vụ ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Câu 10 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ:

 • A

  Tác phẩm tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược, ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn độc lập, một áng “thiên cổ hùng văn” của dân tộc.

 • B

  Khắc họa đậm nét hình ảnh Trần Quốc Tuấn, một nhân vật bất tử, vĩ đại trong lòng dân tộc

 • C

  Đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân, thể hiện niềm tin công lý, chính nghĩa nhất định chiến thắng gian tà

 • D

  Thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả nào?

 • A

  Hoàng Đức Lương

 • B

  Nguyễn Trung Ngạn

 • C

  Ngô Sĩ Liên

 • D

  Nguyễn Dữ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả Nguyễn Dữ

Câu 2 :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Đại Việt sử ký

 • B

  Truyền kì mạn lục

 • C

  Lĩnh Nam chích quái

 • D

  Đại Nam thực lục

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trích từ Truyền kì mạn lục

Câu 3 :

Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ gồm bao nhiêu truyện?

 • A

  18

 • B

  19

 • C

  20

 • D

  21

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ gồm 20 truyện

Câu 4 :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyền kì

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thuộc thể loại truyền kì

Câu 5 :

Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ phản ánh điều gì?

 • A

  Hiện thực xã hội phong kiến đương thời với đầy rẫy những điều tối tăm, góc khuất mà tác giả muốn vạch trần, tố cáo

 • B

  Số phận bi thảm của những con người nhỏ bé trong xã hội, những bi kịch tình yêu mà thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ

 • C

  Thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào về nhân tài, văn hóa nước Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm Truyền kì mạn lục

Lời giải chi tiết :

Truyền kì mạn lục phản ánh:

- Hiện thực xã hội phong kiến đương thời với đầy rẫy những điều tối tăm, góc khuất mà tác giả muốn vạch trần, tố cáo

- Số phận bi thảm của những con người nhỏ bé trong xã hội, những bi kịch tình yêu mà thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ

- Thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào về nhân tài, văn hóa nước Việt

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

      Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực,... Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời, rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vẫn vung tay không cần gì cả”.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích trên là Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Đốt đền xong, chàng về nhà, thấy trong người khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô, cao lớn, đầu đội mũ trụ đi đến nói năng và quần áo rất giống với người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả ngôi đền như cũ…

     Hễ ở Minh ti có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi. Nếu hắn chối, thầy kêu xin tư giấy đến đền Tản Viên, tôi sẽ khai rõ thì nó phải đớ miệng. Nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích trên là Ngô Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Tử Văn vâng lời. Đến đêm, bệnh càng nặng thêm, rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gấp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày đến một tòa nhà rất lớn, xung quanh có thành sắt cao vọi đến mấy chục trượng…

     Tử Văn vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà, rồi không bệnh mà mất.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích trên là Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     Năm Giáp Ngọ, có người ở thành Đông Quan vốn quen biết với Tử Văn, một buổi sớm đi ra ngoài cửa tây vài dặm, trông thấy trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe tiếng quán:

- Người đi đường tránh xa, xe quan phán sự!

… Bởi thế được nổi tiếng và giữ chức vụ ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.

(Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

 • A

  Ngô Tử Văn và hành động đốt đền

 • B

  Tử Văn gặp hồn ma tên bách hộ họ Thôi và thổ thần

 • C

  Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương

 • D

  Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của đoạn trích trên là Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức phán sự đền Tản Viên

Câu 10 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ:

 • A

  Tác phẩm tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược, ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn độc lập, một áng “thiên cổ hùng văn” của dân tộc.

 • B

  Khắc họa đậm nét hình ảnh Trần Quốc Tuấn, một nhân vật bất tử, vĩ đại trong lòng dân tộc

 • C

  Đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân, thể hiện niềm tin công lý, chính nghĩa nhất định chiến thắng gian tà

 • D

  Thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý tới những thông điệp mà nó mang lại

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ là: Đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân, thể hiện niềm tin công lý, chính nghĩa nhất định chiến thắng gian tà.

close