Trắc nghiệm Vài nét về thần thoại Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thần thoại gồm có mấy nhóm?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 2 :

Thần thoại bao gồm những nhóm nào?

 • A

  Thần thoại suy nguyên, thần thoại anh hùng

 • B

  Thần thoại suy nguyên, thần thoại sáng tạo

 • C

  Thần thoại sáng tạo, thần thoại anh hùng

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 3 :

Nhân vật chính của thần thoại suy nguyên là gì?

 • A

  Các hiện tượng thiên nhiên như trời đất, trăng, mây gió, sông núi, mưa, biển, muôn loài,...

 • B

  Anh hùng văn hóa

 • C

  Anh hùng thần thoại

 • D

  Đáp án B và C

Câu 4 :

Nhân vật chính của thần thoại sáng tạo là gì?

 • A

  Các hiện tượng thiên nhiên như trời đất, trăng, mây gió, sông núi, mưa, biển, muôn loài,...

 • B

  Anh hùng văn hóa

 • C

  Anh hùng thần thoại

 • D

  Đáp án B và C

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thần thoại là thể loại chỉ tồn tại trong các sáng tác của văn học dân tộc thiểu số, không tồn tại trong văn học của người Kinh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thần thoại ngày nay đã bị mai một và làm mờ giá trị đi ít nhiều, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thần thoại gồm có mấy nhóm?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Thần thoại gồm có 2 nhóm

Câu 2 :

Thần thoại bao gồm những nhóm nào?

 • A

  Thần thoại suy nguyên, thần thoại anh hùng

 • B

  Thần thoại suy nguyên, thần thoại sáng tạo

 • C

  Thần thoại sáng tạo, thần thoại anh hùng

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Thần thoại bao gồm 2 nhóm là thần thoại suy nguyên, thần thoại sáng tạo

Câu 3 :

Nhân vật chính của thần thoại suy nguyên là gì?

 • A

  Các hiện tượng thiên nhiên như trời đất, trăng, mây gió, sông núi, mưa, biển, muôn loài,...

 • B

  Anh hùng văn hóa

 • C

  Anh hùng thần thoại

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : A

Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính của thần thoại suy nguyên là các hiện tượng thiên nhiên như trời đất, trăng, mây gió, sông núi, mưa, biển, muôn loài,..

Câu 4 :

Nhân vật chính của thần thoại sáng tạo là gì?

 • A

  Các hiện tượng thiên nhiên như trời đất, trăng, mây gió, sông núi, mưa, biển, muôn loài,...

 • B

  Anh hùng văn hóa

 • C

  Anh hùng thần thoại

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính của thần thoại sáng tạo là anh hùng văn hóa anh hùng thần thoại

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thần thoại là thể loại chỉ tồn tại trong các sáng tác của văn học dân tộc thiểu số, không tồn tại trong văn học của người Kinh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Sai

Thần thoại là một di sản phong phú với hàng trăm truyện kể của người kinh và các dân tộc thiểu số

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thần thoại ngày nay đã bị mai một và làm mờ giá trị đi ít nhiều, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại

Lời giải chi tiết :

Đúng

Trong một số bộ sách mang tính chất sưu tầm, tuyển tập, nhiều thần thoại đã được đặt lẫn với các truyền thuyết, cổ tích, do vậy, màu sắc riêng của thần thoại ít nhiều bị làm mờ nhạt.

close