Trắc nghiệm bài Yêu và đồng cảm - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Yêu và đồng cảm là chương mấy của tập sách Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 2 :

Câu chuyện mở đầu bài viết gây ấn tượng gì với người đọc?

 • A

  Cảm thấy hứng thú, tò mò về nội dung bài viết

 • B

  Gợi lên chủ đề và sự đồng cảm nơi người đọc

 • C

  Tạo cách mở đầu hấp dẫn và thu hút người đọc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Tác giả cảm phục chú bé vì điều gì?

 • A

  Sự chăm chỉ, chịu khó

 • B

  Sự ngăn nắp, gọn gàng

 • C

  Vì lòng đồng cảm của chú bé đối với đồ vật, sự vật quanh mình

 • D

  Vì tất cả những điều trên

Câu 4 :

Trong sáng tác nghệ thuật, sự đồng cảm được thể hiện như thế nào?

 • A

  Người nghệ sĩ phải đồng cảm với mọi vật, từ sinh vật đến phi sinh vật, từ động vật đến thực vật.

 • B

  Về cách nhìn sự vật, nhìn mọi vật dưới góc nhìn của thế giới Mĩ, vạn vật đều có linh hồn nên cần nhìn và cảm nhận chúng từ sâu trong tâm hồn mình.

 • C

  Đặt mình vào chính đối tượng, cảm nhận và trải nghiệm cảm xúc của để có lòng đồng cảm, đồng điệu chúng trong sáng tạo nghệ thuật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Theo tác giả, người sáng tạo nghệ thuật học được ở trẻ em những điều gì?

 • A

  Sự đồng cảm với mọi vật, ngay cả những thứ nhỏ nhất hay vô tri vô giác

 • B

  Nhìn thế giới với sự hồn nhiên, trong sáng

 • C

  Thường để ý đến những việc ít được người khác chú ý và khám phá ra những điều thú vị

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Vì sao tác giả lại nhắc nhiều đến trẻ em và tuổi thơ trong văn bản như vậy?

 • A

  Những sáng tác của ông luôn đề cao tấm lòng thơ trẻ trong cách nhìn đời và thực hành nghệ thuật.

 • B

  Tác giả ngưỡng mộ, ngợi ca tấm lòng đồng cảm của trẻ em, ông đã đưa sự ngợi ca ấy vào những sáng tác của mình để truyền tải suy nghĩ của mình đến người đọc.

 • C

  Ông muốn được quay trở lại tuổi thơ, để có thể sống cuộc sống hồn nhiên, hạnh phúc, sống lại “thời hoàng kim” đã qua trong đời.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Lòng đồng cảm là một phẩm chất không thể thiếu của người nghệ sĩ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Tác giả đã phát hiện ra điểm tương đồng gì giữa trẻ em và người nghệ sĩ?

 • A

  Đều có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, nhìn mọi vật với vẻ đẹp được nhân cách hóa, được lí tưởng hóa.

 • B

  Đều có tấm lòng đồng cảm với mọi thứ từ con người, động vật đến thực vật.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 9 :

Sự khâm phục, trân trọng trẻ em của tác giả được hình thành trên cơ sở nào?

 • A

  Tâm hồn trẻ em luôn trong sáng, ngây thơ, cảm nhận mọi vật qua thế giới nội tâm.

 • B

  Trẻ em đều giàu lòng đồng cảm, đồng cảm với tất cả mọi vật một cách chân thành nhất.

 • C

  Trẻ nhỏ luôn đặt tình cảm vào mọi hành vi của chúng, có một tuổi thơ hạnh phúc, sống không lo nghĩ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Yêu và đồng cảm là chương mấy của tập sách Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Yêu và đồng cảm là chương 5 của tập sách Sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải

Câu 2 :

Câu chuyện mở đầu bài viết gây ấn tượng gì với người đọc?

 • A

  Cảm thấy hứng thú, tò mò về nội dung bài viết

 • B

  Gợi lên chủ đề và sự đồng cảm nơi người đọc

 • C

  Tạo cách mở đầu hấp dẫn và thu hút người đọc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu chuyện mở đầu bài viết gây ấn tượng với người đọc: 

- Cảm thấy hứng thú, tò mò về nội dung bài viết

- Gợi lên chủ đề và sự đồng cảm nơi người đọc

- Tạo cách mở đầu hấp dẫn và thu hút người đọc

Câu 3 :

Tác giả cảm phục chú bé vì điều gì?

 • A

  Sự chăm chỉ, chịu khó

 • B

  Sự ngăn nắp, gọn gàng

 • C

  Vì lòng đồng cảm của chú bé đối với đồ vật, sự vật quanh mình

 • D

  Vì tất cả những điều trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả cảm phục chú bé vì lòng đồng cảm của chú bé đối với đồ vật, sự vật quanh mình, chú hòa mình vào suy nghĩ, cảm xúc của chúng

Câu 4 :

Trong sáng tác nghệ thuật, sự đồng cảm được thể hiện như thế nào?

 • A

  Người nghệ sĩ phải đồng cảm với mọi vật, từ sinh vật đến phi sinh vật, từ động vật đến thực vật.

 • B

  Về cách nhìn sự vật, nhìn mọi vật dưới góc nhìn của thế giới Mĩ, vạn vật đều có linh hồn nên cần nhìn và cảm nhận chúng từ sâu trong tâm hồn mình.

 • C

  Đặt mình vào chính đối tượng, cảm nhận và trải nghiệm cảm xúc của để có lòng đồng cảm, đồng điệu chúng trong sáng tạo nghệ thuật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong sáng tác nghệ thuật, sự đồng cảm được thể hiện:

- Người nghệ sĩ phải đồng cảm với mọi vật, từ sinh vật đến phi sinh vật, từ động vật đến thực vật.

- Về cách nhìn sự vật, nhìn mọi vật dưới góc nhìn của thế giới Mĩ, vạn vật đều có linh hồn nên cần nhìn và cảm nhận chúng từ sâu trong tâm hồn mình.

- Đặt mình vào chính đối tượng, cảm nhận và trải nghiệm cảm xúc của để có lòng đồng cảm, đồng điệu chúng trong sáng tạo nghệ thuật.

Câu 5 :

Theo tác giả, người sáng tạo nghệ thuật học được ở trẻ em những điều gì?

 • A

  Sự đồng cảm với mọi vật, ngay cả những thứ nhỏ nhất hay vô tri vô giác

 • B

  Nhìn thế giới với sự hồn nhiên, trong sáng

 • C

  Thường để ý đến những việc ít được người khác chú ý và khám phá ra những điều thú vị

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, người sáng tạo nghệ thuật học được ở trẻ em sự đồng cảm với mọi vật, ngay cả những thứ nhỏ nhất hay vô tri vô giác, nhìn thế giới với sự hồn nhiên, trong sáng, thường để ý đến những việc ít được người khác chú ý và khám phá ra những điều thú vị

Câu 6 :

Vì sao tác giả lại nhắc nhiều đến trẻ em và tuổi thơ trong văn bản như vậy?

 • A

  Những sáng tác của ông luôn đề cao tấm lòng thơ trẻ trong cách nhìn đời và thực hành nghệ thuật.

 • B

  Tác giả ngưỡng mộ, ngợi ca tấm lòng đồng cảm của trẻ em, ông đã đưa sự ngợi ca ấy vào những sáng tác của mình để truyền tải suy nghĩ của mình đến người đọc.

 • C

  Ông muốn được quay trở lại tuổi thơ, để có thể sống cuộc sống hồn nhiên, hạnh phúc, sống lại “thời hoàng kim” đã qua trong đời.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

 Tác giả lại nhắc nhiều đến trẻ em và tuổi thơ trong văn bản vì:

- Những sáng tác của ông luôn đề cao tấm lòng thơ trẻ trong cách nhìn đời và thực hành nghệ thuật.

- Tác giả ngưỡng mộ, ngợi ca tấm lòng đồng cảm của trẻ em, ông đã đưa sự ngợi ca ấy vào những sáng tác của mình để truyền tải suy nghĩ của mình đến người đọc.

- Ông muốn được quay trở lại tuổi thơ, để có thể sống cuộc sống hồn nhiên, hạnh phúc, sống lại “thời hoàng kim” đã qua trong đời.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Lòng đồng cảm là một phẩm chất không thể thiếu của người nghệ sĩ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Bởi vì:

- Người nghệ sĩ cần đồng điệu, đồng cảm với đối tượng mới có thể tạo ra một tác phẩm xuất sắc.

- Người nghệ sĩ có lòng đồng cảm thì các tác phẩm được tạo ra sẽ có hồn hơn, dễ dàng đến gần hơn với người khác.

Câu 8 :

Tác giả đã phát hiện ra điểm tương đồng gì giữa trẻ em và người nghệ sĩ?

 • A

  Đều có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, nhìn mọi vật với vẻ đẹp được nhân cách hóa, được lí tưởng hóa.

 • B

  Đều có tấm lòng đồng cảm với mọi thứ từ con người, động vật đến thực vật.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Điểm tương đồng gì giữa trẻ em và người nghệ sĩ mà tác giả phát hiện ra là:

- Đều có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, nhìn mọi vật với vẻ đẹp được nhân cách hóa, được lí tưởng hóa.

- Đều có tấm lòng đồng cảm với mọi thứ từ con người, động vật đến thực vật.

Câu 9 :

Sự khâm phục, trân trọng trẻ em của tác giả được hình thành trên cơ sở nào?

 • A

  Tâm hồn trẻ em luôn trong sáng, ngây thơ, cảm nhận mọi vật qua thế giới nội tâm.

 • B

  Trẻ em đều giàu lòng đồng cảm, đồng cảm với tất cả mọi vật một cách chân thành nhất.

 • C

  Trẻ nhỏ luôn đặt tình cảm vào mọi hành vi của chúng, có một tuổi thơ hạnh phúc, sống không lo nghĩ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Sự khâm phục, trân trọng trẻ em của tác giả được hình thành trên cơ sở:

- Tâm hồn trẻ em luôn trong sáng, ngây thơ, cảm nhận mọi vật qua thế giới nội tâm.

- Trẻ em đều giàu lòng đồng cảm, đồng cảm với tất cả mọi vật một cách chân thành nhất.

- Trẻ nhỏ luôn đặt tình cảm vào mọi hành vi của chúng, có một tuổi thơ hạnh phúc, sống không lo nghĩ.

close