Trắc nghiệm Vài nét về thể loại sử thi Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Sử thi gồm có mấy loại?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 2 :

Các loại của sử thi bao gồm những loại nào?

 • A

  Sử thi thần thoại, sử thi anh hùng, sử thi cổ điển

 • B

  Sử thi anh hùng, sử thi thần thoại, sử thi cổ đại

 • C

  Sử thi anh hùng dân gian, sử thi thần thoại, sử thi anh hùng

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Nghệ thuật của sử thi bao gồm những yếu tố nào sau đây?

 • A

  Văn xuôi xen lẫn văn vần

 • B

  Có sử dụng thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ

 • C

  Sử dụng hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

 • D

  Tất cả các yếu tố trên

Câu 4 :

Nội dung của sử thi thường có đặc điểm gì?

 • A

  Có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ

 • B

  Biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng

 • C

  Thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Sử thi là tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn”, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sử thi gồm có mấy loại?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Sử thi gồm có 3 loại

Câu 2 :

Các loại của sử thi bao gồm những loại nào?

 • A

  Sử thi thần thoại, sử thi anh hùng, sử thi cổ điển

 • B

  Sử thi anh hùng, sử thi thần thoại, sử thi cổ đại

 • C

  Sử thi anh hùng dân gian, sử thi thần thoại, sử thi anh hùng

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Sử thi bao gồm 3 loại là: sử thi anh hùng dân gian, sử thi thần thoại, sử thi anh hùng

Câu 3 :

Nghệ thuật của sử thi bao gồm những yếu tố nào sau đây?

 • A

  Văn xuôi xen lẫn văn vần

 • B

  Có sử dụng thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ

 • C

  Sử dụng hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

 • D

  Tất cả các yếu tố trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật của sử thi là những câu chuyện kể xen lẫn văn xuôi lẫn văn vần, có sử dụng thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ, hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

Câu 4 :

Nội dung của sử thi thường có đặc điểm gì?

 • A

  Có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ

 • B

  Biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng

 • C

  Thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Nội dung của sử thi thường có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ, biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng, thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Sử thi là tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Đúng

close