Trắc nghiệm bài Thu hứng - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Cây phong nhuốm đỏ là loài cây tượng trưng cho mùa nào ở Trung Quốc?

 • A

  Xuân

 • B

  Hạ

 • C

  Thu

 • D

  Đông

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vu Sơn, Vu Giáp là những địa danh nổi tiếng ở quê hương Hà Nam của Đỗ Phủ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Bức tranh thu ở vùng rừng núi hiện lên như thế nào qua hai câu đề bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ?

 • A

  Ảm đạm, hiu hắt

 • B

  Náo nhiệt, sôi động

 • C

  Tươi tắn, giàu sức sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Đối lập

 • B

  Phóng đại

 • C

  So sánh

 • D

  Đáp án A và B

Câu 5 :

Không gian được gợi mở trong hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu?

 • A

  Hùng vĩ, mĩ lệ

 • B

  Xơ xác, tiêu điều

 • C

  Thưa vắng sự sống

 • D

  Hạn hẹp

Câu 6 :

Hình ảnh thơ nào không xuất hiện trong hai câu thực của bài thơ Cảm xúc bài thơ - Đỗ Phủ?

 • A

  Khóm cúc

 • B

  Con thuyền

 • C

  Nước mắt

 • D

  Tiếng chày

Câu 7 :

Câu thơ “Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ” có thể hiểu là:

 • A

  Khóm cúc nở ra làm rơi giọt nước mắt

 • B

  Khóm cúc nở ra giọt nước mắt

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về hai câu luận bài thơ Cảm xúc mùa thu đúng hay sai?

“Hai câu luận diễn tả cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ quê hương da diết của Đỗ Phủ”

Đúng
Sai
Câu 9 :

Hai câu kết bài thơ Cảm xúc mùa thu xuất hiện âm thanh nào?

 • A

  Tiếng chày đập vải

 • B

  Tiếng chày giã gạo

 • C

  Tiếng chim hót

 • D

  Tiếng suối chảy

Câu 10 :

Đáp án nào không đúng về hình ảnh “cô chu” trong bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ?

 • A

  Cuộc đời lênh đênh, phiêu bạt của nhà thơ

 • B

  Ước vọng được trở về quê hương của tác giả

 • C

  Tâm trạng lẻ loi, cô đơn của tác giả

 • D

  Khát vọng lên đường, du ngoạn khắp nơi của tác giả

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cây phong nhuốm đỏ là loài cây tượng trưng cho mùa nào ở Trung Quốc?

 • A

  Xuân

 • B

  Hạ

 • C

  Thu

 • D

  Đông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản và liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết :

Cây phong nhuốm đỏ là loài cây tượng trưng cho mùa thu ở Trung Quốc

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vu Sơn, Vu Giáp là những địa danh nổi tiếng ở quê hương Hà Nam của Đỗ Phủ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả và văn bản

Lời giải chi tiết :

Vu Sơn, Vu Giáp là những địa danh nổi tiếng thuộc vùng thượng lưu sông Trường Giang, Quỳ Châu

Câu 3 :

Bức tranh thu ở vùng rừng núi hiện lên như thế nào qua hai câu đề bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ?

 • A

  Ảm đạm, hiu hắt

 • B

  Náo nhiệt, sôi động

 • C

  Tươi tắn, giàu sức sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại hai câu thơ đầu của văn bản về cảnh sắc mùa thu được miêu tả, chú ý những chi tiết, sự vật được nhắc tới trong đó

Lời giải chi tiết :

Bức tranh thu ở vùng rừng núi hiện lên qua hai câu đề bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ rất ảm đạm, hiu hắt

Câu 4 :

Hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Đối lập

 • B

  Phóng đại

 • C

  So sánh

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại hai câu thực

Lời giải chi tiết :

Hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập và phóng đại

Câu 5 :

Không gian được gợi mở trong hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu?

 • A

  Hùng vĩ, mĩ lệ

 • B

  Xơ xác, tiêu điều

 • C

  Thưa vắng sự sống

 • D

  Hạn hẹp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu thơ

Lời giải chi tiết :

Không gian được gợi mở trong hai câu thực bài thơ Cảm xúc mùa thu là hùng vĩ, mĩ lệ

Câu 6 :

Hình ảnh thơ nào không xuất hiện trong hai câu thực của bài thơ Cảm xúc bài thơ - Đỗ Phủ?

 • A

  Khóm cúc

 • B

  Con thuyền

 • C

  Nước mắt

 • D

  Tiếng chày

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại hai câu thơ

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh không xuất hiện trong hai câu thực của bài thơ Cảm xúc mùa thu là tiếng chày

Câu 7 :

Câu thơ “Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ” có thể hiểu là:

 • A

  Khóm cúc nở ra làm rơi giọt nước mắt

 • B

  Khóm cúc nở ra giọt nước mắt

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ, liên hệ với hoàn cảnh của tác giả để trả lời

Lời giải chi tiết :

Cả hai cách hiểu trên đều đúng, đều cho tác giả thấy được tâm trạng của tác giả khi sống ở nơi đất khách quê người hai năm.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về hai câu luận bài thơ Cảm xúc mùa thu đúng hay sai?

“Hai câu luận diễn tả cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ quê hương da diết của Đỗ Phủ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu luận, chú ý tới tâm trạng của tác giả trong hai câu thơ này

Lời giải chi tiết :

Hai câu luận diễn tả cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ quê hương da diết của Đỗ Phủ

Câu 9 :

Hai câu kết bài thơ Cảm xúc mùa thu xuất hiện âm thanh nào?

 • A

  Tiếng chày đập vải

 • B

  Tiếng chày giã gạo

 • C

  Tiếng chim hót

 • D

  Tiếng suối chảy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu cuối bài, chú ý hình ảnh được nhắc đến ở đây

Lời giải chi tiết :

Âm thanh tiếng chày đập vải báo hiệu mùa đông đến, đồng thời là âm thanh của tiếng lòng, diễn tả sự thổn thức, mong ngóng ngày trở về quê hương của tác giả

Câu 10 :

Đáp án nào không đúng về hình ảnh “cô chu” trong bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ?

 • A

  Cuộc đời lênh đênh, phiêu bạt của nhà thơ

 • B

  Ước vọng được trở về quê hương của tác giả

 • C

  Tâm trạng lẻ loi, cô đơn của tác giả

 • D

  Khát vọng lên đường, du ngoạn khắp nơi của tác giả

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ và liên hệ với cuộc đời của tác giả

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh “cô chu” trong bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ có ý nghĩa:

- Cuộc đời lênh đênh, phiêu bạt của nhà thơ

- Ước vọng được trở về quê hương của tác giả

- Tâm trạng lẻ loi, cô đơn của tác giả

close