Trắc nghiệm bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới kể về những vị thần nào?

 • A

  Thần Trụ Trời, Thần Gió, Thần Sấm

 • B

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Mưa

 • C

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió

 • D

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Sấm

Câu 2 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Thần thoại

Câu 3 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại nào?

 • A

  Thần thoại suy nguyên

 • B

  Thần thoại sáng tạo

 • C

  Cả hai đáp án trên

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới vừa là truyền thuyết vừa là thần thoại, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nhận định nào sau đây không đúng về tác phẩm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới?

 • A

  Là tác phẩm viết cho thiếu nhi

 • B

  Phản ánh quan niệm, nhận thức của người nguyên thủy về thế giới tự nhiên

 • C

  Là văn bản khoa học ghi chép lại những kiến thức tự nhiên

 • D

  Là tác phẩm thần thoại thể hiện văn hóa tâm linh của con người nguyên thủy

Câu 6 :

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 7 :

Văn bản viết về đối tượng nào?

 • A

  Con người

 • B

  Đồ vật

 • C

  Thần thánh

 • D

  Thiên nhiên

Câu 8 :

Nội dung chính của văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là gì?

 • A

  Thể hiện sự quyền lực, mạnh mẽ và tài giỏi của ba vị thần

 • B

  Cho thấy niềm tin của con người vào thiên nhiên

 • C

  Bộc lộ tình cảm yêu mến ngưỡng mộ của con người dành cho các vị thần

 • D

  Thể hiện cách giải thích sự hình thành thế giới của người cổ đại

Câu 9 :

Ý nào sau đây không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Xây dựng nhân vật độc đáo

 • B

  Sử dụng nhiều thành ngữ, điển cố

 • C

  Hình tượng tiêu biểu, điển hình

 • D

  Mang nhiều đặc trưng của thần thoại

Câu 10 :

Thái độ, tình cảm của con người với các vị thần qua văn bản này là gì?

 • A

  Yêu quý, thân thiết

 • B

  Ghét bỏ, coi thường

 • C

  Sợ hãi, khiếp đảm

 • D

  Ngưỡng mộ, kính trọng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới kể về những vị thần nào?

 • A

  Thần Trụ Trời, Thần Gió, Thần Sấm

 • B

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Mưa

 • C

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió

 • D

  Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Sấm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc văn bản, chú ý các nhân vật được nhắc tới trong văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới kể về Thần Trụ Trời, Thần Sét, Thần Gió

Câu 2 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Thần thoại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại thần thoại

Câu 3 :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại nào?

 • A

  Thần thoại suy nguyên

 • B

  Thần thoại sáng tạo

 • C

  Cả hai đáp án trên

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Xem lại kiến thức về thần thoại

- Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại suy nguyên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới vừa là truyền thuyết vừa là thần thoại, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản và phần giới thiệu về thể loại của nó

Lời giải chi tiết :

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới vừa là truyền thuyết vừa là thần thoại là sai, vì văn bản này chỉ thuộc thể loại thần thoại

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây không đúng về tác phẩm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới?

 • A

  Là tác phẩm viết cho thiếu nhi

 • B

  Phản ánh quan niệm, nhận thức của người nguyên thủy về thế giới tự nhiên

 • C

  Là văn bản khoa học ghi chép lại những kiến thức tự nhiên

 • D

  Là tác phẩm thần thoại thể hiện văn hóa tâm linh của con người nguyên thủy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và những thông tin liên quan như thể loại, nội dung, ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Nhận định Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là văn bản khoa học ghi chép lại những kiến thức tự nhiên là nhận định không đúng về văn bản này

Câu 6 :

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc văn bản và chú ý tới lời của người kể chuyện để xác định ngôi kể

Lời giải chi tiết :

Văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới được kể theo ngôi thứ ba

Câu 7 :

Văn bản viết về đối tượng nào?

 • A

  Con người

 • B

  Đồ vật

 • C

  Thần thánh

 • D

  Thiên nhiên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc văn bản, chú ý tới nhân vật chính của văn bản để xác định đối tượng

Lời giải chi tiết :

Văn bản viết về đối tượng thần thánh

Câu 8 :

Nội dung chính của văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là gì?

 • A

  Thể hiện sự quyền lực, mạnh mẽ và tài giỏi của ba vị thần

 • B

  Cho thấy niềm tin của con người vào thiên nhiên

 • C

  Bộc lộ tình cảm yêu mến ngưỡng mộ của con người dành cho các vị thần

 • D

  Thể hiện cách giải thích sự hình thành thế giới của người cổ đại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý tới ý nghĩa chính mà văn bản muốn thể hiện, từ văn bản em nhận thấy điều gì rõ nhất?

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là thể hiện cách giải thích sự hình thành thế giới của người cổ đại

Câu 9 :

Ý nào sau đây không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Xây dựng nhân vật độc đáo

 • B

  Sử dụng nhiều thành ngữ, điển cố

 • C

  Hình tượng tiêu biểu, điển hình

 • D

  Mang nhiều đặc trưng của thần thoại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc văn bản, chú ý tới cách thể hiện nội dung của nó, dựa vào giọng kể và văn phong để tìm ra giá trị nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Sử dụng nhiều thành ngữ, điển cố không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Câu 10 :

Thái độ, tình cảm của con người với các vị thần qua văn bản này là gì?

 • A

  Yêu quý, thân thiết

 • B

  Ghét bỏ, coi thường

 • C

  Sợ hãi, khiếp đảm

 • D

  Ngưỡng mộ, kính trọng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào văn phong, lời của người kể chuyện và cách gọi các thần - nhân vật trong văn bản để khẳng định tình cảm của con người dành cho các vị thần.

Lời giải chi tiết :

Thái độ, tình cảm của con người với các vị thần trong văn bản là sự ngưỡng mộ, kính trọng

close