Trắc nghiệm bài Chữ bầu lên nhà thơ - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Theo tác giả, “ý tại ngôn tại” có nghĩa là gì?

 • A

  Ý trên câu chữ là ý mà tác giả muốn thể hiện

 • B

  Ngôn ngữ trong văn chương giống với ngôn ngữ thơ

 • C

  Là ý trên mặt chữ, người đọc có thể hiểu luôn ý nghĩa của câu chữ trong văn bản mà họ vừa đọc

 • D

  Ngôn ngữ trong văn chương chỉ bao gồm trên câu chữ mà nó thể hiện trong văn bản

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “nghĩa tiêu dùng là nghĩa dùng hàng ngày khi giải nghĩa các từ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “nghĩa tự vị là nghĩa trong từ điển”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Tác giả Lê Đạt “rất ghét” hay “không mê” cái gì?

 • A

  Những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ

 • B

  Định kiến quái gở rằng các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng tàn lụi sớm

 • C

  Những nhà thơ thần đồng

 • D

  Đáp án B và C

Câu 5 :

Tác giả Lê Đạt “ưa” những nhà thơ như thế nào?

 • A

  Những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ

 • B

  Những nhà thơ thần đồng

 • C

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • D

  Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 6 :

Đọc văn bản, bạn hiểu lúc nào một nhà thơ không còn là nhà thơ nữa?

 • A

  Khi họ không sáng tác được những tác phẩm mới

 • B

  Khi họ không còn hoạt động trong giới văn nghệ sĩ

 • C

  Khi họ không còn chăm chỉ làm việc trên những trang giấy nữa, không còn cúc cung tận tụy đem hết tâm trí dùi mài và lao động chữ, biến ngôn ngữ công cộng thành ngôn ngữ đặc sản độc nhất

 • D

  Khi họ không còn được nhắc tới, không còn được độc giả nhớ đến

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo văn bản, “chữ không chỉ hiểu đơn giản là vỏ âm thanh, là công cụ biểu đạt quan niệm của người viết mà đó còn là ngôn ngữ được sử dụng, tổ chức một cách nghệ thuật trong bài viết”, đúng hay sai?.

Đúng
Sai
Câu 8 :

Vấn đề chính của văn bản này là gì?

 • A

  Vai trò của ngôn ngữ, của con chữ đối với nhà thơ, làm nổi bật quan niệm về nghề thơ của tác giả

 • B

  Các đặc điểm của một nhà thơ chân chính

 • C

  Ngôn từ được sử dụng khi sáng tác thơ ca

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 9 :

Từ văn bản, em hiểu hoạt động sáng tạo thơ ca là hoạt động như thế nào?

 • A

  Sáng tác thơ ca là một quá trình dài và gian khổ, một con đường gập ghềnh nhiều khó khăn.

 • B

  Muốn sáng tạo thơ ca thì phải biết chữ và hiểu chữ, hiểu theo “ý tại ngôn ngoại” và phải có nhịp điệu, có sự gợi cảm, thu hút người đọc.

 • C

  Hoạt động sáng tạo thơ ca gắn liền với những cảm xúc bộc phát ngắn ngủi hoặc dựa vào năng khiếu cùng với sự trau dồi kiến thức của nhà thơ.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Theo tác giả, “ý tại ngôn tại” có nghĩa là gì?

 • A

  Ý trên câu chữ là ý mà tác giả muốn thể hiện

 • B

  Ngôn ngữ trong văn chương giống với ngôn ngữ thơ

 • C

  Là ý trên mặt chữ, người đọc có thể hiểu luôn ý nghĩa của câu chữ trong văn bản mà họ vừa đọc

 • D

  Ngôn ngữ trong văn chương chỉ bao gồm trên câu chữ mà nó thể hiện trong văn bản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, “ý tại ngôn tại” có nghĩa là ý trên mặt chữ, người đọc có thể hiểu luôn ý nghĩa của câu chữ trong văn bản mà họ vừa đọc

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “nghĩa tiêu dùng là nghĩa dùng hàng ngày khi giải nghĩa các từ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Trong văn bản, Lê Đạt quan niệm nghĩa tiêu dùng là nghĩa dùng hàng ngày khi giải nghĩa các từ

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “nghĩa tự vị là nghĩa trong từ điển”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Trong văn bản, Lê Đạt quan niệm nghĩa tự vị là nghĩa trong từ điển

Câu 4 :

Tác giả Lê Đạt “rất ghét” hay “không mê” cái gì?

 • A

  Những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ

 • B

  Định kiến quái gở rằng các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng tàn lụi sớm

 • C

  Những nhà thơ thần đồng

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả Lê Đạt “rất ghét” định kiến quái gở rằng các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng tàn lụi sớm và “không mê” những nhà thơ thần đồng.

Câu 5 :

Tác giả Lê Đạt “ưa” những nhà thơ như thế nào?

 • A

  Những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ

 • B

  Những nhà thơ thần đồng

 • C

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • D

  Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả Lê Đạt “ưa” những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổ bát mồ hôi lấy từng hạt chữ

Câu 6 :

Đọc văn bản, bạn hiểu lúc nào một nhà thơ không còn là nhà thơ nữa?

 • A

  Khi họ không sáng tác được những tác phẩm mới

 • B

  Khi họ không còn hoạt động trong giới văn nghệ sĩ

 • C

  Khi họ không còn chăm chỉ làm việc trên những trang giấy nữa, không còn cúc cung tận tụy đem hết tâm trí dùi mài và lao động chữ, biến ngôn ngữ công cộng thành ngôn ngữ đặc sản độc nhất

 • D

  Khi họ không còn được nhắc tới, không còn được độc giả nhớ đến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản, một nhà thơ không còn là nhà thơ nữa là khi họ không còn chăm chỉ làm việc trên những trang giấy nữa, không còn cúc cung tận tụy đem hết tâm trí dùi mài và lao động chữ, biến ngôn ngữ công cộng thành ngôn ngữ đặc sản độc nhất

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo văn bản, “chữ không chỉ hiểu đơn giản là vỏ âm thanh, là công cụ biểu đạt quan niệm của người viết mà đó còn là ngôn ngữ được sử dụng, tổ chức một cách nghệ thuật trong bài viết”, đúng hay sai?.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Trong văn bản, có thể hiểu “chữ không chỉ hiểu đơn giản là vỏ âm thanh, là công cụ biểu đạt quan niệm của người viết mà đó còn là ngôn ngữ được sử dụng, tổ chức một cách nghệ thuật trong bài viết”

Câu 8 :

Vấn đề chính của văn bản này là gì?

 • A

  Vai trò của ngôn ngữ, của con chữ đối với nhà thơ, làm nổi bật quan niệm về nghề thơ của tác giả

 • B

  Các đặc điểm của một nhà thơ chân chính

 • C

  Ngôn từ được sử dụng khi sáng tác thơ ca

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Vấn đề chính của văn bản này là vai trò của ngôn ngữ, của con chữ đối với nhà thơ, làm nổi bật quan niệm về nghề thơ của tác giả

Câu 9 :

Từ văn bản, em hiểu hoạt động sáng tạo thơ ca là hoạt động như thế nào?

 • A

  Sáng tác thơ ca là một quá trình dài và gian khổ, một con đường gập ghềnh nhiều khó khăn.

 • B

  Muốn sáng tạo thơ ca thì phải biết chữ và hiểu chữ, hiểu theo “ý tại ngôn ngoại” và phải có nhịp điệu, có sự gợi cảm, thu hút người đọc.

 • C

  Hoạt động sáng tạo thơ ca gắn liền với những cảm xúc bộc phát ngắn ngủi hoặc dựa vào năng khiếu cùng với sự trau dồi kiến thức của nhà thơ.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ văn bản, em có thể hiểu thêm về hoạt động sáng tạo thơ ca như sau:

- Sáng tác thơ ca là một quá trình dài và gian khổ, một con đường gập ghềnh nhiều khó khăn.

- Muốn sáng tạo thơ ca thì phải biết chữ và hiểu chữ, hiểu theo “ý tại ngôn ngoại” và phải có nhịp điệu, có sự gợi cảm, thu hút người đọc.

- Hoạt động sáng tạo thơ ca gắn liền với những cảm xúc bộc phát ngắn ngủi hoặc dựa vào năng khiếu cùng với sự trau dồi kiến thức của nhà thơ.

close