Trắc nghiệm bài Chữ người tử tù - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành tóm tắt sau:

Thiên lương

Huấn Cao

biệt đãi

viết chữ đẹp

tấm lòng

     Tử tù (1) là người cầm đầu cuộc tạo phản chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông được đưa đến giam tại một nhà tù. Tại đây, viên quản ngục là người biết Huấn Cao và tài (2) của ông, đã tỏ ý (3) với Huấn Cao. Sở nguyện của quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được (4) của quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm ông bị chém. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để giữ (5). Quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Array
Array
Array
Câu 2 :

Ban đầu, tác phẩm Chữ người tử tù có tên là?

 • A

  Dòng chữ cuối cùng

 • B

  Dòng chữ cuối

 • C

  Người tử tù

 • D

  Đêm cuối

Câu 3 :

Chữ người tử tù được trích trong tập truyện nào dưới đây?

 • A

  Một chuyến đi

 • B

  Vang bóng một thời

 • C

  Tao đàn

 • D

  Đường vui

Câu 4 :

Nhân vật chính trong Vang bóng một thời là:

 • A

  Những nho sĩ cuối mùa, những con người tài hoa bất đắc chí

 • B

  Những người lao động tài hoa nghệ sĩ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

 Nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp:

“Nhận được phiến trát… ra sao rồi sẽ liệu”

“Sáng hôm sau, lính tỉnh… một tấm lòng trong thiên hạ”

“Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn… kẻ mê muội này xin bái lĩnh”

Cảnh cho chữ

Cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

Tấm lòng biệt đãi của thầy thơ lại

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Chữ người tử tù được viết sau Cách mạng tháng Tám. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chữ người tử tù là:

 • A

  Khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao - một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang bất khuất

 • B

  Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp

 • C

  Bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà văn Nguyễn Tuân

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Giá trị nghệ thuật của tác phẩm Chữ người tử tù:

 • A

  Tạo dựng tình huống truyện độc đáo

 • B

  Nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng

 • C

  Sử dụng thủ pháp đối lập, ngôn ngữ giàu tính tạo hình

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành tóm tắt sau:

Thiên lương

Huấn Cao

biệt đãi

viết chữ đẹp

tấm lòng

     Tử tù (1) là người cầm đầu cuộc tạo phản chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông được đưa đến giam tại một nhà tù. Tại đây, viên quản ngục là người biết Huấn Cao và tài (2) của ông, đã tỏ ý (3) với Huấn Cao. Sở nguyện của quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được (4) của quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm ông bị chém. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để giữ (5). Quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Array
Array
Array
Đáp án
Array
Array
Array
Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, nắm được những ý chính của văn bản

Lời giải chi tiết :

     Tử tù Huấn Cao là người cầm đầu cuộc tạo phản chống lại triều đình. Trước khi chịu án chém, ông được đưa đến giam tại một nhà tù. Tại đây, viên quản ngục là người biết Huấn Cao và tài viết chữ đẹp của ông, đã tỏ ý biệt đãi với Huấn Cao. Sở nguyện của quản ngục là xin được chữ viết của Huấn Cao. Lúc đầu, Huấn Cao tỏ ý khinh miệt, nhưng khi hiểu được tấm lòng của quản ngục, ông đã quyết định cho chữ vào cái đêm ông bị chém. Huấn Cao khuyên quản ngục về quê để giữ thiên lương. Quản ngục nghe lời khuyên của ông một cách kính cẩn “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Câu 2 :

Ban đầu, tác phẩm Chữ người tử tù có tên là?

 • A

  Dòng chữ cuối cùng

 • B

  Dòng chữ cuối

 • C

  Người tử tù

 • D

  Đêm cuối

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về phần mở đầu văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm lúc đầu có tên là Dòng chữ cuối cùng

Câu 3 :

Chữ người tử tù được trích trong tập truyện nào dưới đây?

 • A

  Một chuyến đi

 • B

  Vang bóng một thời

 • C

  Tao đàn

 • D

  Đường vui

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về phần giới thiệu văn bản

Lời giải chi tiết :

Chữ người tử tù được trích trong tập truyện Vang bóng một thời

Câu 4 :

Nhân vật chính trong Vang bóng một thời là:

 • A

  Những nho sĩ cuối mùa, những con người tài hoa bất đắc chí

 • B

  Những người lao động tài hoa nghệ sĩ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ tập truyện, chú ý tới các nhân vật được xây dựng trong đó

Lời giải chi tiết :

Vang bóng một thời là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước Cách mạng. Nhân vật chính trong Vang bóng một thời phần lớn là những nho sĩ cuối mùa, những con người tài hoa bất đắc chí

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

 Nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp:

“Nhận được phiến trát… ra sao rồi sẽ liệu”

“Sáng hôm sau, lính tỉnh… một tấm lòng trong thiên hạ”

“Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn… kẻ mê muội này xin bái lĩnh”

Cảnh cho chữ

Cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

Tấm lòng biệt đãi của thầy thơ lại

Đáp án

“Nhận được phiến trát… ra sao rồi sẽ liệu”

Tấm lòng biệt đãi của thầy thơ lại

“Sáng hôm sau, lính tỉnh… một tấm lòng trong thiên hạ”

“Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn… kẻ mê muội này xin bái lĩnh”

Cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản mà xác định nội dung của từng đoạn

Lời giải chi tiết :

Phần 1: “Nhận được phiến trát… ra sao rồi sẽ liệu”: Cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại

Phần 2: “Sáng hôm sau, lính tỉnh… một tấm lòng trong thiên hạ”: Tấm lòng biệt đãi của thầy thơ lại

Phần 3: “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn… kẻ mê muội này xin bái lĩnh”: Cảnh cho chữ

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Chữ người tử tù được viết sau Cách mạng tháng Tám. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại thời gian sáng tác của văn bản

Lời giải chi tiết :

     Tác phẩm Chữ người tử tù được viết trước Cách mạng tháng Tám. Nhân vật chính là Huấn Cao, một con người tài hoa, không chỉ có tài mà còn có cái tâm trong sáng, mặc dù chí lớn không thành nhưng tư thế vẫn hiên ngang bất khuất.

Câu 7 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chữ người tử tù là:

 • A

  Khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao - một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang bất khuất

 • B

  Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp

 • C

  Bộc lộ tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà văn Nguyễn Tuân

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản, đọc kĩ nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của tác phẩm Chữ người tử tù là:

- Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công hình tượng Huấn Cao - một con người tài hoa, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang bất khuất

- Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp

- Thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp

Câu 8 :

Giá trị nghệ thuật của tác phẩm Chữ người tử tù:

 • A

  Tạo dựng tình huống truyện độc đáo

 • B

  Nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng

 • C

  Sử dụng thủ pháp đối lập, ngôn ngữ giàu tính tạo hình

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý những thủ pháp nghệ thuật được Nguyễn Tuân sử dụng

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của tác phẩm Chữ người tử tù là:

- Tạo dựng tình huống truyện độc đáo

- Nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng

- Sử dụng thủ pháp đối lập, ngôn ngữ giàu tính tạo hình

close