Trắc nghiệm bài Mùa xuân chín - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bức tranh khung cảnh mùa xuân chín được hiện lên qua những sự vật, hình ảnh nào?

 • A

  Nắng ửng vàng, gió, khói

 • B

  Nhà tranh, giàn hoa thiên lý, cỏ xanh

 • C

  Tiếng hát vô tư, trong trẻo yêu đời của những cô thôn nữ

 • D

  Tất cả những sự vật trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại hai khổ thơ đầu, chú ý những hình ảnh xuất hiện trong đó

Lời giải chi tiết :

Bức tranh khung cảnh mùa xuân chín được hiện lên qua những sự vật, hình ảnh: nắng ửng vàng, gió, khói, nhà tranh, giàn hoa thiên lý, cỏ xanh, tiếng hát vô tư, trong trẻo yêu đời của những cô thôn nữ.

Câu hỏi 2 :

Bức tranh mùa xuân chín là một bức tranh như thế nào?

 • A

  Ảm đạm hiu hắt

 • B

  Tươi mới, thanh bình, giản dị đầy sức sống

 • C

  Hùng vĩ, tráng lệ

 • D

  Rực rỡ, huy hoàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, dựa vào các hình ảnh để cảm nhận

Lời giải chi tiết :

Bức tranh mùa xuân chín là một bức tranh tươi mới, thanh bình, giản dị đầy sức sống

Câu hỏi 3 :

Những từ ngữ nào trong văn bản thể hiện trạng thái “chín” của mùa xuân?

 • A

  Làn nắng ửng, khói mơ tan

 • B

  Bóng xuân sang

 • C

  Sóng cỏ xanh tươi

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai khổ thơ đầu

Lời giải chi tiết :

Những từ ngữ nào trong văn bản thể hiện trạng thái “chín” của mùa xuân là “làn nắng ửng”, “khói mơ tan”, “sóng cỏ xanh tươi”,...

Câu hỏi 4 :

Con người trong bài thơ hiện ra qua những hình ảnh nào?

 • A

  Tiếng hát trên đồi thầm thĩ với bóng ai ngồi dưới trúc

 • B

  Người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

 • C

  “Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào

 • D

  Tất cả các hình ảnh trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại và chú ý hình ảnh xuất hiện trong 2 khổ thơ cuối

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh con người trong bài thơ được gợi lên qua những chi tiết sau:

- Tiếng hát trên đồi thầm thĩ với bóng ai ngồi dưới trúc

- Người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

- “Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào

Câu hỏi 5 :

Hình ảnh nào gắn với nhân vật trữ tình?

 • A

  Những cô gái đang cất tiếng hát trên đồi

 • B

  Người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

 • C

  “Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh gắn với nhân vật trữ tình là người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

Câu hỏi 6 :

Hình ảnh nào là đối tượng quan sát của nhân vật trữ tình trong bài thơ?

 • A

  Những cô gái đang cất tiếng hát trên đồi

 • B

  Người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

 • C

  “Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ, chú ý hình ảnh được tác giả miêu tả

Lời giải chi tiết :

Những cô gái đang cất tiếng hát trên đồi là hình ảnh trong đối tượng quan sát của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

Câu hỏi 7 :

Hình ảnh nào là hình ảnh nằm trong tâm tưởng của nhân vật trữ tình?

 • A

  Những cô gái đang cất tiếng hát trên đồi

 • B

  Người khách xa bâng khuâng trước khung cảnh mùa xuân chín

 • C

  “Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ, chú ý hình ảnh được tác giả miêu tả

Lời giải chi tiết :

“Chị ấy” - người con gái gánh thóc dọc bờ sông năm nào là hình ảnh nằm trong tâm tưởng của tác giả

Câu hỏi 8 :

Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai khổ thơ sau là gì?

 • A

  Vui tươi, hào hứng

 • B

  Bâng khuâng, buồn man mác

 • C

  Đau thương, tiếc nuối

 • D

  Háo hức, mong chờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ, chú ý hình ảnh gắn với nhân vật trữ tình và hình ảnh trong tâm tưởng của nhân vật trữ tình để suy đoán tâm trạng.

Lời giải chi tiết :

Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai khổ thơ sau là bâng khuâng, buồn man mác

Câu hỏi 9 :

Từ “tiếng ca” trong “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi” là chỉ tiếng hát của ai?

 • A

  Của những cô thôn nữ xuân xanh, trẻ trung, yêu đời

 • B

  Của nhân vật trữ tình

 • C

  Của chị gái gánh thóc bên bờ sông

 • D

  Của những con người lao động thôn quê

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ

Lời giải chi tiết :

Từ “tiếng ca” trong “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi” là chỉ tiếng hát của những cô gái thôn nữ xuân xanh, trẻ trung, yêu đời

Câu hỏi 10 :

Hình ảnh “lấm tấm vàng” trong câu thơ “Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng” là màu vàng của?

 • A

  Nắng vàng

 • B

  Hoa thiên lý vàng

 • C

  Cả hai sự vật trên

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại khổ thơ đầu tiên

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh “lấm tấm vàng” trong câu thơ “Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng” có thể được hiểu là màu vàng nắng hoặc của hoa thiên lý trên mái nhà.

close