Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Dữ Văn 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nguyễn Dữ sống ở thế kỉ nào?

 • A

  Thế kỉ XV

 • B

  Thế kỉ XVI

 • C

  Thế kỉ XVII

 • D

  Thế kỉ XVIII

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ sống ở thế kỉ XVI

Câu hỏi 2 :

Đâu là quê hương của Nguyễn Dữ?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Cao Bằng

 • C

  Tây Nguyên

 • D

  Hải Dương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ quê ở Hải Dương

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Dữ là học trò của ai?

 • A

  Nguyễn Trãi

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • D

  Lê Quý Đôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Dữ về ở ẩn tại đâu?

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Hải Dương

 • C

  Quảng Ninh

 • D

  Vĩnh Phúc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ về ở ẩn tại Thanh Hóa

Câu hỏi 5 :

Nguyễn Dữ làm quan dưới thời nào?

 • A

  Nhà Đinh

 • B

  Nhà Trần

 • C

  Nhà Hồ

 • D

  Nhà Mạc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ làm quan dưới thời nhà Mạc

Câu hỏi 6 :

Vì sao Nguyễn Dữ lại cáo quan về ở ẩn?

 • A

  Vì phải phụng dưỡng mẹ già

 • B

  Vì tuổi cao sức yếu

 • C

  Vì bị hãm hại, vu khống

 • D

  Vì bất mãn với thời cuộc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ cáo quan về ở ẩn, lấy cớ là phải nuôi mẹ nhưng lý do thực chất là vì ông bất mãn với thời cuộc

Câu hỏi 7 :

Ông từng thi đỗ kì thi nào?

 • A

  Thi Hương

 • B

  Thi Hội

 • C

  Thi Đình

 • D

  Cả ba kì thi trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Trước khi ra làm quan, Nguyễn Dữ từng thi đỗ kì thi Hương tiến

Câu hỏi 8 :

Nguyễn Dữ là con trai của ai?

 • A

  Nguyễn Phi Khanh

 • B

  Nguyễn Tường Phiêu

 • C

  Nguyễn Trãi

 • D

  Nguyễn Du

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả Nguyễn Dữ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ là con trai cả của Tiến sĩ Nguyễn Tường Phiêu

close