Trắc nghiệm bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của tác giả nào?

 • A

  Thân Nhân Trung

 • B

  Trần Quốc Tuấn

 • C

  Lý Thường Kiệt

 • D

  Nguyễn Trãi

Câu 2 :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Thiên Nam dư hạ tập

 • B

  Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh kí

 • C

  Thiên Nam dư hạ tập

 • D

  Thân chinh ký sự

Câu 3 :

Văn bản này thuộc thể loại nào?

 • A

 • B

  Hịch

 • C

  Chiếu

 • D

  Văn bia

Câu 4 :

Văn bản này được sáng tác nhằm mục đích gì?

 • A

  Vinh danh những người đỗ đạt tiến sĩ

 • B

  Thống kê lại những tiến sĩ của thời Hậu Lê

 • C

  Là cách để vua Lê Thánh Tông thử tài Thân Nhân Trung

 • D

  Tuyên truyền để mọi người noi gương học tập theo những người đỗ đạt

Câu 5 :

Đặc điểm của thể loại văn bia là gì?

 • A

  Thường ghi chép những sự kiện quan trọng

 • B

  Ghi chép tên tuổi, sự nghiệp của những người có công đức để lưu truyền hậu thế

 • C

  Những áng văn chính luận độc đáo, giàu hình tượng, chứa đựng giá trị tư tưởng nhân văn sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là do Thân Nhân Trung đặt”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Nội dung trước đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là gì?

 • A

  Nêu tầm quan trọng của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Nêu chủ trương bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài của các vị vua triều Lê

 • C

  Danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

 • D

  Bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính phục đối với người hiền tài

Câu 8 :

Nội dung sau đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là gì?

 • A

  Nêu tầm quan trọng của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Nêu chủ trương bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài của các vị vua triều Lê

 • C

  Danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

 • D

  Bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính phục đối với người hiền tài

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của tác giả nào?

 • A

  Thân Nhân Trung

 • B

  Trần Quốc Tuấn

 • C

  Lý Thường Kiệt

 • D

  Nguyễn Trãi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của tác giả Thân Nhân Trung

Câu 2 :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Thiên Nam dư hạ tập

 • B

  Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh kí

 • C

  Thiên Nam dư hạ tập

 • D

  Thân chinh ký sự

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia được trích từ tác phẩm Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh kí

Câu 3 :

Văn bản này thuộc thể loại nào?

 • A

 • B

  Hịch

 • C

  Chiếu

 • D

  Văn bia

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia thuộc thể loại văn bia

Câu 4 :

Văn bản này được sáng tác nhằm mục đích gì?

 • A

  Vinh danh những người đỗ đạt tiến sĩ

 • B

  Thống kê lại những tiến sĩ của thời Hậu Lê

 • C

  Là cách để vua Lê Thánh Tông thử tài Thân Nhân Trung

 • D

  Tuyên truyền để mọi người noi gương học tập theo những người đỗ đạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản này được sáng tác nhằm mục đích vinh danh những người đỗ đạt tiến sĩ

Câu 5 :

Đặc điểm của thể loại văn bia là gì?

 • A

  Thường ghi chép những sự kiện quan trọng

 • B

  Ghi chép tên tuổi, sự nghiệp của những người có công đức để lưu truyền hậu thế

 • C

  Những áng văn chính luận độc đáo, giàu hình tượng, chứa đựng giá trị tư tưởng nhân văn sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể loại này

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm của thể loại văn bia là:

- Là loại văn khắc trên bia đá, gồm nhiều thể khác nhau, rất phổ biến thời trung đại, thường ghi chép những sự kiện quan trọng hoặc tên tuổi, sự nghiệp của những người có công đức lớn để lưu truyền hậu thế.

- Nhiều bài văn bia là những áng văn nghị luận độc đáo, giàu hình tượng, chứa đựng giá trị tư tưởng, nhân văn sâu sắc

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là do Thân Nhân Trung đặt”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Sai

Nhan đề “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là do người biên soạn sách giáo khoa đặt, không phải Thân Nhân Trung đặt

Câu 7 :

Nội dung trước đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là gì?

 • A

  Nêu tầm quan trọng của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Nêu chủ trương bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài của các vị vua triều Lê

 • C

  Danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

 • D

  Bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính phục đối với người hiền tài

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung trước đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là chủ trương bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài của các vị vua triều Lê

Câu 8 :

Nội dung sau đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là gì?

 • A

  Nêu tầm quan trọng của người hiền tài đối với đất nước

 • B

  Nêu chủ trương bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài của các vị vua triều Lê

 • C

  Danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

 • D

  Bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính phục đối với người hiền tài

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung sau đoạn trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là danh sách 33 vị đỗ tiến sĩ khoa Nhâm Tuất

close