Trắc nghiệm bài Múa rối nước - Hiện đại soi bóng tiền nhân - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trò múa rối nước ở Việt Nam ra đời từ bao giờ?

 • A

  Thế kỉ X-XI

 • B

  Thế kỉ XI-XII

 • C

  Thế kỉ XII-XIII

 • D

  Thế kỉ XIII-XIV

Câu 2 :

Không gian biểu diễn đặc trưng của múa rối nước là ở đâu?

 • A

  Sân khấu lớn của làng xã ngày xưa

 • B

  Thủy đình

 • C

  Trong cung điện

 • D

  Trên sân đình

Câu 3 :

Con rối được chế tạo bằng nguyên liệu gì?

 • A

  Gỗ lim

 • B

  Gỗ xoan

 • C

  Gỗ sung

 • D

  Gỗ táu

Câu 4 :

Văn bản bao gồm những thông tin chính nào?

 • A

  Sự ra đời, hình thành và không gian biển diễn của múa rối nước

 • B

  Kỹ thuật biểu diễn của nghệ thuật múa rối nước, sự khác nhau về hai loại hình rối nước và rối cạn

 • C

  Múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại 4.0

 • D

  Tất cả các thông tin trên

Câu 5 :

Những thông tin nào trong văn bản cho phép khẳng định múa rối nước là “môn nghệ thuật truyền thống thấm đẫm tinh thần Việt”?

 • A

  Múa rối nước bắt đầu nảy mầm, len lỏi trong long các xóm làng chiêm trũng rồi lớn dần lên giữa những sinh hoạt nhỏ bé đời thường. Theo thời gian, múa rối nước ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện thông qua những đúc kết của nhiều thế hệ

 • B

  Nơi biểu diễn múa rối nước là nhà rối (thủy đình) với lối kiến trúc mái chùa cong cong mành tre, cờ phướn, võng lọng, cổng hàng mã,…

 • C

  Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung, được tạo hình ngộ nghĩnh với màu sắc rực rỡ, tươi vui và dân dã. Rối nước cần tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống mõ, tiếng kèn sáo và cả những tiếng pháo phụ trợ để thật tròn vai

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Con rối được điều khiển bằng cách người buồng trò sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây được gắn ở phần thân dưới để điều khiển con rối, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Rối cạn bao gồm những loại rối nào?

 • A

  Rối tay, rối dây, rối que

 • B

  Rối tay, rối dây, rối cọc

 • C

  Rối tay, rối dây, rối sào

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 8 :

Người điều khiển con rối được gọi là gì?

 • A

  Quản trò

 • B

  Buồng trò

 • C

  Tổng trò

 • D

  Trưởng trò

Câu 9 :

Việc đưa múa rối nước đến gần hơn với khán giả hiện đại đang gặp khó khăn vì những lý do gì?

 • A

  Vì kinh phí quá tốn kém

 • B

  Vì không có không gian biểu diễn

 • C

  Vì có rất nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại mới ra đời

 • D

  Vì múa rối nước đã bị biến chất, không còn giữ được những giá trị ban đầu

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ văn bản, có thể thấy múa rồi nước là môn nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn và phát huy, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trò múa rối nước ở Việt Nam ra đời từ bao giờ?

 • A

  Thế kỉ X-XI

 • B

  Thế kỉ XI-XII

 • C

  Thế kỉ XII-XIII

 • D

  Thế kỉ XIII-XIV

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Trò múa rối nước ở Việt Nam không có thời gian ra đời chính xác. Tương truyền, múa rối nước được hình thành từ thế kỉ XI – XII.

Câu 2 :

Không gian biểu diễn đặc trưng của múa rối nước là ở đâu?

 • A

  Sân khấu lớn của làng xã ngày xưa

 • B

  Thủy đình

 • C

  Trong cung điện

 • D

  Trên sân đình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Múa rối nước trước kia được biểu diễn trên thủy đình, dựng trên mặt ao làng với lối kiến trúc mái chùa cong cùng mành tre, cờ phướn, võng lọng, cổng hàng mã,…

Câu 3 :

Con rối được chế tạo bằng nguyên liệu gì?

 • A

  Gỗ lim

 • B

  Gỗ xoan

 • C

  Gỗ sung

 • D

  Gỗ táu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung

Câu 4 :

Văn bản bao gồm những thông tin chính nào?

 • A

  Sự ra đời, hình thành và không gian biển diễn của múa rối nước

 • B

  Kỹ thuật biểu diễn của nghệ thuật múa rối nước, sự khác nhau về hai loại hình rối nước và rối cạn

 • C

  Múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại 4.0

 • D

  Tất cả các thông tin trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản bao gồm những thông tin chính sau đây:

- Múa rối nước được hình thành cách đây rất lâu, từ thế kỉ XI - XII

- Múa rối nước thường được biểu diễn trong hội làng, lễ Tết, sau này là các sân khấu, nhà hát

- Tạo hình và kĩ thuật biểu diễn của nghệ thuật múa rối nước, dù đã có sự thay đổi về không gian biểu diễn nhưng các nghệ nhân vẫn đang cố gắng truyền tải nét truyền thống tới khán giả

- Sự khác nhau về hai loại hình rối nước và rối cạn

- Múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại 4.0

Câu 5 :

Những thông tin nào trong văn bản cho phép khẳng định múa rối nước là “môn nghệ thuật truyền thống thấm đẫm tinh thần Việt”?

 • A

  Múa rối nước bắt đầu nảy mầm, len lỏi trong long các xóm làng chiêm trũng rồi lớn dần lên giữa những sinh hoạt nhỏ bé đời thường. Theo thời gian, múa rối nước ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện thông qua những đúc kết của nhiều thế hệ

 • B

  Nơi biểu diễn múa rối nước là nhà rối (thủy đình) với lối kiến trúc mái chùa cong cong mành tre, cờ phướn, võng lọng, cổng hàng mã,…

 • C

  Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung, được tạo hình ngộ nghĩnh với màu sắc rực rỡ, tươi vui và dân dã. Rối nước cần tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống mõ, tiếng kèn sáo và cả những tiếng pháo phụ trợ để thật tròn vai

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Những thông tin trong văn bản cho phép khẳng định múa rối nước là “môn nghệ thuật truyền thống thấm đẫm tinh thần Việt” là:

- Múa rối nước bắt đầu nảy mầm, len lỏi trong long các xóm làng chiêm trũng rồi lớn dần lên giữa những sinh hoạt nhỏ bé đời thường

- Theo thời gian, múa rối nước ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện thông qua những đúc kết của nhiều thế hệ

- Nơi biểu diễn múa rối nước là nhà rối (thủy đình) với lối kiến trúc mái chùa cong cong mành tre, cờ phướn, võng lọng, cổng hàng mã,…

- Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung, được tao hình ngộ nghĩnh với màu sắc rực rỡ, tươi vui và dân dã

- Rối nước cần tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống mõ, tiếng kèn sáo và cả những tiếng pháo phụ trợ để thật tròn vai

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Con rối được điều khiển bằng cách người buồng trò sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây được gắn ở phần thân dưới để điều khiển con rối, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Người điều khiển sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây được gắn ở phần thân dưới để điều khiển con rối

Câu 7 :

Rối cạn bao gồm những loại rối nào?

 • A

  Rối tay, rối dây, rối que

 • B

  Rối tay, rối dây, rối cọc

 • C

  Rối tay, rối dây, rối sào

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Rối cạn bao gồm rối tay, rối dây, rối que

Câu 8 :

Người điều khiển con rối được gọi là gì?

 • A

  Quản trò

 • B

  Buồng trò

 • C

  Tổng trò

 • D

  Trưởng trò

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Người điều khiển con rối được gọi là buồng trò

Câu 9 :

Việc đưa múa rối nước đến gần hơn với khán giả hiện đại đang gặp khó khăn vì những lý do gì?

 • A

  Vì kinh phí quá tốn kém

 • B

  Vì không có không gian biểu diễn

 • C

  Vì có rất nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại mới ra đời

 • D

  Vì múa rối nước đã bị biến chất, không còn giữ được những giá trị ban đầu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc đưa múa rối nước đến gần hơn với khán giả hiện đại đang gặp khó khăn vì có rất nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại mới ra đời, có sự thu hút và hấp dẫn hơn

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ văn bản, có thể thấy múa rồi nước là môn nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn và phát huy, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Vì múa rối nước là môn nghệ thuật thấm đẫm tinh thần Việt và đang gặp khó khăn trong việc đến gần hơn với khán giả Việt bởi những loại hình nghệ thuật hiện đại mới ra đời nên cần được bảo tồn, phát huy để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

close