Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hàn Mặc Tử Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mẹ Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  21

 • B

  22

 • C

  23

 • D

  24

Câu 6 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

 • A

  Ho lao

 • B

  Phong

 • C

  Sốt xuất huyết

 • D

  Ung thư

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1940, Hàn Mặc tử mất tại trại phong Quy Hòa”

Đúng
Sai
Câu 8 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Minh Duệ Thị

 • B

  Phong Trần

 • C

  Trảo Nha

 • D

  Lệ Thanh

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là tác phẩm của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Giăng sáng

 • B

  Gái quê

 • C

  Thơ điên

 • D

  Chơi giữa mùa trăng

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới hiện thực”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Nghệ An

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Huế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra ở làng Lệ Mĩ, tổng Võ Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay là Quảng Bình)

Câu 2 :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình viên chức nghèo

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình buôn bán

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo theo đạo Thiên Chúa

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mẹ Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với cha ở Quy Nhơn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thông tin trên là sai

Cha Hàn Mặc Tử mất sớm, ông về sống với mẹ ở Quy Nhơn

Câu 4 :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại đâu?

 • A

  Đồng Hới

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử tốt nghiệp trung học tại Huế

Câu 5 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  21

 • B

  22

 • C

  23

 • D

  24

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh hiểm nghèo năm 24 tuổi

Câu 6 :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh gì?

 • A

  Ho lao

 • B

  Phong

 • C

  Sốt xuất huyết

 • D

  Ung thư

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1940, Hàn Mặc tử mất tại trại phong Quy Hòa”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thông tin trên là đúng

Năm 1940, Hàn Mặc tử mất tại trại phong Quy Hòa

Câu 8 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Minh Duệ Thị

 • B

  Phong Trần

 • C

  Trảo Nha

 • D

  Lệ Thanh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Trảo Nha không phải bút danh của Hàn Mặc Tử mà là bút danh của Xuân Diệu

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là tác phẩm của Hàn Mặc Tử?

 • A

  Giăng sáng

 • B

  Gái quê

 • C

  Thơ điên

 • D

  Chơi giữa mùa trăng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả và các tác phẩm trong đáp án

Lời giải chi tiết :

Giăng sáng là tác phẩm của Nam Cao, không phải Hàn Mặc Tử

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới hiện thực”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Thông tin trên là sai

Hàn Mặc Tử bắt đầu bằng thơ cổ điển Đường luật, sau chuyển sang sáng tác thơ mới lãng mạn

close