Trắc nghiệm bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 1 của Ba-sô là gì?

 • A

  Cành khô

 • B

  Cánh quạ

 • C

  Buổi chiều thu

 • D

  Con quạ

Câu 2 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 2 của Chiyo là gì?

 • A

  Hoa triêu nhan

 • B

  Dây gàu

 • C

  Giếng

 • D

  Nước

Câu 3 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 3 của Ít-sa là gì?

 • A

  Con ốc nhỏ

 • B

  Núi Fu-ji

 • C

  Hành động trèo núi của con ốc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Không khí, khung cảnh được gợi tả trong bài thơ số 1 của Ba-sô là khung cảnh như thế nào?

 • A

  Vui tươi, náo nhiệt

 • B

  Tươi mới, tràn đầy sức sống

 • C

  Buồn, vắng lặng

 • D

  Tang tóc, đau thương

Câu 5 :

Hình ảnh núi Fu-ji trong bài thơ số 3 của Ít-sa gợi cho bạn ấn tượng như thế nào?

 • A

  Gợi lên sự hùng vĩ, tráng lệ của tự nhiên đồng thời là hình ảnh ẩn dụ cho những mục tiêu to lớn của con người

 • B

  Gợi lên sự to lớn, sợ hãi

 • C

  Gợi lên sự heo hút, ảm đạm, hoang vu

 • D

  Gợi lên khung cảnh trầm mặc, đìu hiu

Câu 6 :

Bài thơ của Chiyo được triển khai dựa trên phát hiện nào?

 • A

  Nhà tác giả có dàn hoa triêu nhan

 • B

  Giếng nhà tác giả hết nước

 • C

  Hoa triêu nhan vương quanh dây gàu bên thềm giếng

 • D

  Mùa hoa triêu nhan đã đến

Câu 7 :

Hình ảnh con ốc “chậm rì” trèo núi Fu-ji gợi cho bạn cảm nhận gì?

 • A

  Sự chảy trôi của thời gian

 • B

  Hình ảnh con người cần mẫn, nỗ lực từng bước chạm đến với giấc mơ của mình

 • C

  Hình ảnh loài vật nhỏ bé, chậm chạp, yếu đuối

 • D

  Hình ảnh ngọn núi to lớn

Câu 8 :

Triết lý về cách ứng xử của con người với thiên nhiên gợi ra trong bài thơ số 2 của Chiyo là gì?

 • A

  Yêu và sống hòa đồng cùng thiên nhiên

 • B

  Trân trọng sự sống tự nhiên dù là những điều nhỏ bé nhất

 • C

  Chúng ta cần chăm sóc cho thiên nhiên nhiều hơn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 1 của Ba-sô là gì?

 • A

  Cành khô

 • B

  Cánh quạ

 • C

  Buổi chiều thu

 • D

  Con quạ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 1 của Ba-sô là con quạ

Câu 2 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 2 của Chiyo là gì?

 • A

  Hoa triêu nhan

 • B

  Dây gàu

 • C

  Giếng

 • D

  Nước

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 2 của Chiyo là hoa triêu nhan

Câu 3 :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 3 của Ít-sa là gì?

 • A

  Con ốc nhỏ

 • B

  Núi Fu-ji

 • C

  Hành động trèo núi của con ốc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh trung tâm trong bài thơ số 3 của Ít-sa là con ốc nhỏ

Câu 4 :

Không khí, khung cảnh được gợi tả trong bài thơ số 1 của Ba-sô là khung cảnh như thế nào?

 • A

  Vui tươi, náo nhiệt

 • B

  Tươi mới, tràn đầy sức sống

 • C

  Buồn, vắng lặng

 • D

  Tang tóc, đau thương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Không khí, khung cảnh được gợi tả trong bài thơ số 1 của Ba-sô là khung cảnh buồn, vắng lặng

Câu 5 :

Hình ảnh núi Fu-ji trong bài thơ số 3 của Ít-sa gợi cho bạn ấn tượng như thế nào?

 • A

  Gợi lên sự hùng vĩ, tráng lệ của tự nhiên đồng thời là hình ảnh ẩn dụ cho những mục tiêu to lớn của con người

 • B

  Gợi lên sự to lớn, sợ hãi

 • C

  Gợi lên sự heo hút, ảm đạm, hoang vu

 • D

  Gợi lên khung cảnh trầm mặc, đìu hiu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh núi Fu-ji trong bài thơ số 3 của Ít-sa gợi lên ấn tượng về sự hùng vĩ, tráng lệ của tự nhiên đồng thời là hình ảnh ẩn dụ cho những mục tiêu to lớn của con người

Câu 6 :

Bài thơ của Chiyo được triển khai dựa trên phát hiện nào?

 • A

  Nhà tác giả có dàn hoa triêu nhan

 • B

  Giếng nhà tác giả hết nước

 • C

  Hoa triêu nhan vương quanh dây gàu bên thềm giếng

 • D

  Mùa hoa triêu nhan đã đến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ của Chiyo được triển khai dựa trên phát hiện hoa triêu nhan vương quanh dây gàu bên thềm giếng của tác giả

Câu 7 :

Hình ảnh con ốc “chậm rì” trèo núi Fu-ji gợi cho bạn cảm nhận gì?

 • A

  Sự chảy trôi của thời gian

 • B

  Hình ảnh con người cần mẫn, nỗ lực từng bước chạm đến với giấc mơ của mình

 • C

  Hình ảnh loài vật nhỏ bé, chậm chạp, yếu đuối

 • D

  Hình ảnh ngọn núi to lớn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh con ốc “chậm rì” trèo núi Fu-ji gợi cho người đọc cảm nhận về hình ảnh con người cần mẫn, nỗ lực từng bước chạm đến với giấc mơ của mình

Câu 8 :

Triết lý về cách ứng xử của con người với thiên nhiên gợi ra trong bài thơ số 2 của Chiyo là gì?

 • A

  Yêu và sống hòa đồng cùng thiên nhiên

 • B

  Trân trọng sự sống tự nhiên dù là những điều nhỏ bé nhất

 • C

  Chúng ta cần chăm sóc cho thiên nhiên nhiều hơn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Triết lý về cách ứng xử của con người với thiên nhiên gợi ra trong bài thơ số 2 của Chiyo là trân trọng sự sống tự nhiên dù là những điều nhỏ bé nhất

close