Trắc nghiệm bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Ba tác giả của Chùm thơ hai-cư Nhật Bản là ai?

 • A

  Ba-sô

 • B

  Chiyo

 • C

  Ít-sa

 • D

  Cả ba tác giả trên

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai cư được xem là thể thơ cô đọng nhất của thơ ca thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Thơ hai-cư trong tiếng Nhật thường gồm mấy dòng?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 4 :

Nội dung thường thấy của thể thơ hai-cư là gì?

 • A

  Miêu tả thiên nhiên

 • B

  Thể hiện tâm trạng của con người

 • C

  Trào phúng, châm biếm

 • D

  Biểu hiện những rung cảm của con người trước thiên nhiên

Câu 5 :

Hình ảnh thường thấy trong thơ hai-cư là gì?

 • A

  Trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng đậm tính tượng trưng

 • B

  Tượng trưng, siêu thực

 • C

  To lớn, kì vĩ

 • D

  Gần gũi, dễ hiểu

Câu 6 :

Yếu tố nào làm nên sức sống và sức hấp dẫn của thơ hai-cư?

 • A

  Âm hưởng hào hùng, sống động

 • B

  Ngôn từ giản dị, mộc mạc, súc tích

 • C

  Kiệm lời mà vẫn gợi nhiều cảm xúc suy tưởng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai-cư là thể thơ truyền thống có vị trí quan trọng trong nền văn học Nhật Bản, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai-cư thiên về khơi gợi hơn là miêu tả và diễn giải, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ba tác giả của Chùm thơ hai-cư Nhật Bản là ai?

 • A

  Ba-sô

 • B

  Chiyo

 • C

  Ít-sa

 • D

  Cả ba tác giả trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ba tác giả của Chùm thơ hai-cư Nhật Bản là Ba-sô, Chiyo, Ít-sa

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai cư được xem là thể thơ cô đọng nhất của thơ ca thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Đúng

Thơ hai cư được xem là thể thơ cô đọng nhất của thơ ca thế giới

Câu 3 :

Thơ hai-cư trong tiếng Nhật thường gồm mấy dòng?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Thơ hai-cư trong tiếng Nhật thường gồm 3 dòng

Câu 4 :

Nội dung thường thấy của thể thơ hai-cư là gì?

 • A

  Miêu tả thiên nhiên

 • B

  Thể hiện tâm trạng của con người

 • C

  Trào phúng, châm biếm

 • D

  Biểu hiện những rung cảm của con người trước thiên nhiên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Nội dung thường thấy của thể thơ hai-cư là biểu hiện những rung cảm của con người trước thiên nhiên

Câu 5 :

Hình ảnh thường thấy trong thơ hai-cư là gì?

 • A

  Trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng đậm tính tượng trưng

 • B

  Tượng trưng, siêu thực

 • C

  To lớn, kì vĩ

 • D

  Gần gũi, dễ hiểu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh thường thấy trong thơ hai-cư là trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng đậm tính tượng trưng

Câu 6 :

Yếu tố nào làm nên sức sống và sức hấp dẫn của thơ hai-cư?

 • A

  Âm hưởng hào hùng, sống động

 • B

  Ngôn từ giản dị, mộc mạc, súc tích

 • C

  Kiệm lời mà vẫn gợi nhiều cảm xúc suy tưởng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Yếu tố làm nên sức sống và sức hấp dẫn của thơ hai-cư là kiệm lời mà vẫn gợi nhiều cảm xúc suy tưởng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai-cư là thể thơ truyền thống có vị trí quan trọng trong nền văn học Nhật Bản, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Đúng

Thơ hai-cư là thể thơ truyền thống có vị trí quan trọng trong nền văn học Nhật Bản

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ hai-cư thiên về khơi gợi hơn là miêu tả và diễn giải, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về thể thơ này

Lời giải chi tiết :

Đúng

Thơ hai-cư thiên về khơi gợi hơn là miêu tả và diễn giải

close