Trắc nghiệm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới - Phân tích Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Không gian của văn bản Thần Trụ Trời là gì?

 • A

  Trời

 • B

  Đất

 • C

  Trời và Đất

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 2 :

Dấu hiệu nào sau đây cho thấy ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại suy nguyên?

 • A

  Nhân vật chính đều kể về các vị thần: thần Trụ trời, thần Sấm, thấm Sét

 • B

  Thời gian phiếm chỉ và không gian vũ trụ

 • C

  Qua câu chuyện về cuộc đời của các vị thần nhằm cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các văn bản sau đây với sự kiện chính của nó sao cho phù hợp.

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió

Đứa con của thần Gió bị Ngọc Hoàng đày xuống trần

Thần Trụ trời tách trời và đất

Giới thiệu về thần Sét

Câu 4 :

Hình ảnh Thần Trụ Trời trong hình dung của con người cổ đại được miêu tả như thế nào?

 • A

  Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội

 • B

  Một ông thần thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể, chân thần bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.

 • C

  Có một hình dạng kì quặc, thần không có đầu

 • D

  Thần có thân hình mảnh mai, tha thướt, mặt mũi hiền từ

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các vị thần sau với công việc của họ cho phù hợp.

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió

Thi hành pháp luật ở trần gian.

Làm gió theo lệnh Ngọc Hoàng

Dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai.

Câu 6 :

Thời gian của ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là gì?

 • A

  Thời nguyên thủy

 • B

  Thời cổ đại

 • C

  Từ những năm trước công nguyên

 • D

  Không có thời gian cụ thể

Câu 7 :

Qua việc miêu tả công việc của ba vị thần, văn bản muốn thể hiện điều gì?

 • A

  Cho người đọc thấy được sự yêu mến, ngưỡng mộ của con người xưa với các vị thần

 • B

  Lý giải sự hình thành trời đất, gió, sét,... các hiện tượng tự nhiên của vạn vật

 • C

  Lý giải các quan niệm của người dân cổ đại đối với thế giới xung quanh.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 8 :

Công việc của Thần Sét được miêu tả như thế nào?

 • A

  Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.

 • B

  Dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai

 • C

  Thần làm gió nhỏ hay lớn, lâu hay mau tùy thuộc vào lệnh của Ngọc Hoàng

 • D

  Thần tạo ra sấm sét, lớn nhỏ tùy theo lệnh của Ngọc Hoàng

Câu 9 :

Câu hát sau được lưu hành nhằm chỉ công việc của thần nào?

Nhất ông đếm cát

Nhì ông tát bể

Ba ông kể sao

Bốn ông đào sông

Năm ông trồng cây

Sáu ông xây rú

Bảy ông trụ trời…

 • A

  Thần Trụ Trời

 • B

  Thần Sét

 • C

  Thần Gió

 • D

  Cả ba vị thần trên

Câu 10 :

Ngọc Hoàng bắt đứa con của Thần Gió hóa thành cây gì để báo tin gió cho thiên hạ?

 • A

  Cây lựu

 • B

  Cây ngô

 • C

  Cây ngải

 • D

  Cây lúa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Không gian của văn bản Thần Trụ Trời là gì?

 • A

  Trời

 • B

  Đất

 • C

  Trời và Đất

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản Thần Trụ Trời

Lời giải chi tiết :

Không gian của văn bản Thần Trụ Trời là Trời và Đất

Câu 2 :

Dấu hiệu nào sau đây cho thấy ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại suy nguyên?

 • A

  Nhân vật chính đều kể về các vị thần: thần Trụ trời, thần Sấm, thấm Sét

 • B

  Thời gian phiếm chỉ và không gian vũ trụ

 • C

  Qua câu chuyện về cuộc đời của các vị thần nhằm cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ ba văn bản, chú ý những dấu hiệu của thần thoại được thể hiện trong chúng.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu cho thấy ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc nhóm thần thoại suy nguyên là:

+ Nhân vật chính đều kể về các vị thần: thần Trụ trời, thần Sấm, thấm Sét

+ Thời gian phiếm chỉ và không gian vũ trụ

+ Qua câu chuyện về cuộc đời của các vị thần nhằm cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các văn bản sau đây với sự kiện chính của nó sao cho phù hợp.

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió

Đứa con của thần Gió bị Ngọc Hoàng đày xuống trần

Thần Trụ trời tách trời và đất

Giới thiệu về thần Sét

Đáp án

Thần Trụ Trời

Thần Trụ trời tách trời và đất

Thần Sét

Giới thiệu về thần Sét

Thần Gió

Đứa con của thần Gió bị Ngọc Hoàng đày xuống trần

Phương pháp giải :

Đọc kĩ ba văn bản, chú ý tới các sự kiện và nhân vật chính được thể hiện trong đó

Lời giải chi tiết :

Thần Trụ Trời - Thần Trụ trời tách trời và đất

Thần Sét - Giới thiệu về thần Sét

Thần Gió - Đứa con của thần Gió bị Ngọc Hoàng đày xuống trần

Câu 4 :

Hình ảnh Thần Trụ Trời trong hình dung của con người cổ đại được miêu tả như thế nào?

 • A

  Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội

 • B

  Một ông thần thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể, chân thần bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.

 • C

  Có một hình dạng kì quặc, thần không có đầu

 • D

  Thần có thân hình mảnh mai, tha thướt, mặt mũi hiền từ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản Thần Trụ Trời

Lời giải chi tiết :

Thần Trụ Trời trong hình dung của con người cổ đại được miêu tả là một ông thần thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể, chân thần bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các vị thần sau với công việc của họ cho phù hợp.

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Thần Gió

Thi hành pháp luật ở trần gian.

Làm gió theo lệnh Ngọc Hoàng

Dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai.

Đáp án

Thần Trụ Trời

Thần Sét

Làm gió theo lệnh Ngọc Hoàng

Thần Gió

Dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý tới chức năng của từng vị thần khi họ được nhắc tới

Lời giải chi tiết :

Thần Trụ Trời - dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai

Thần Sét - thi hành pháp luật ở trần gian

Thần Gió - làm gió theo lệnh Ngọc Hoàng

Câu 6 :

Thời gian của ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là gì?

 • A

  Thời nguyên thủy

 • B

  Thời cổ đại

 • C

  Từ những năm trước công nguyên

 • D

  Không có thời gian cụ thể

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và chú ý về cách giới thiệu thời gian ở đầu mỗi văn bản

Lời giải chi tiết :

Ba văn bản trong Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới không có thời gian cụ thể.

Câu 7 :

Qua việc miêu tả công việc của ba vị thần, văn bản muốn thể hiện điều gì?

 • A

  Cho người đọc thấy được sự yêu mến, ngưỡng mộ của con người xưa với các vị thần

 • B

  Lý giải sự hình thành trời đất, gió, sét,... các hiện tượng tự nhiên của vạn vật

 • C

  Lý giải các quan niệm của người dân cổ đại đối với thế giới xung quanh.

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý tới công việc của ba vị thần được thể hiện trong văn bản, kết hợp với giọng văn, ngữ điệu để chọn đáp án

Lời giải chi tiết :

Qua việc miêu tả công việc của ba vị thần, văn bản đã cho thấy:

- Sự yêu mến, ngưỡng mộ của con người xưa với các vị thần

- Lý giải sự hình thành trời đất, gió, sét,... các hiện tượng tự nhiên của vạn vật

- Lý giải các quan niệm của người dân cổ đại đối với thế giới xung quanh.

Câu 8 :

Công việc của Thần Sét được miêu tả như thế nào?

 • A

  Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.

 • B

  Dùng đất, đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, tách trời và đất ra làm hai

 • C

  Thần làm gió nhỏ hay lớn, lâu hay mau tùy thuộc vào lệnh của Ngọc Hoàng

 • D

  Thần tạo ra sấm sét, lớn nhỏ tùy theo lệnh của Ngọc Hoàng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kỹ văn bản Thần Sét, chú ý chi tiết công việc của thần khi được nhắc tới

Lời giải chi tiết :

Công việc của Thần Sét được miêu tả là thần có một lưỡi búa đá. Khi xử kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.

Câu 9 :

Câu hát sau được lưu hành nhằm chỉ công việc của thần nào?

Nhất ông đếm cát

Nhì ông tát bể

Ba ông kể sao

Bốn ông đào sông

Năm ông trồng cây

Sáu ông xây rú

Bảy ông trụ trời…

 • A

  Thần Trụ Trời

 • B

  Thần Sét

 • C

  Thần Gió

 • D

  Cả ba vị thần trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu hát, thử suy nghĩ xem những việc được nhắc tới trong câu hát có mối liên hệ với công việc của vị thần nào

Lời giải chi tiết :

Câu hát trên được lưu hành nhằm chỉ công việc của thần Trụ Trời

Câu 10 :

Ngọc Hoàng bắt đứa con của Thần Gió hóa thành cây gì để báo tin gió cho thiên hạ?

 • A

  Cây lựu

 • B

  Cây ngô

 • C

  Cây ngải

 • D

  Cây lúa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản thần Gió

Lời giải chi tiết :

Ngọc Hoàng bắt đứa con của Thần Gió hóa thành cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ.

close