Trắc nghiệm bài Huyện đường - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Huyện đường thuộc thể loại nào?

 • A

  Chèo

 • B

  Tuồng

 • C

  Kịch

 • D

  Hát nói

Câu 2 :

Huyện đường được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Nham

 • B

  Nghêu Sò Ốc Hến

 • C

  Đồ điếc

 • D

  Quan Âm Thị Kính

Câu 3 :

Huyện đường là hồi thứ mấy của vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến?

 • A

  I

 • B

  II

 • C

  III

 • D

  IV

Câu 4 :

Nội dung của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Cảnh tri huyện và đề lại bàn bạc với nhau về cách nhũng nhiễu người kêu kiện.

 • B

  Cảnh xử kiện của tri huyện

 • C

  Cảnh huyện đường khi xử tội người vi phạm

 • D

  Cảnh người dân kéo đến huyện đường xem xử kiện

Câu 5 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Nghệ thuật châm biếm có pha chút hài hước, hóm hỉnh

 • B

  Ngôn từ dân gian, mộc mạc, dễ hiểu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Châm biếm và vạch trần bộ mặt của xấu xa của những kẻ thuộc bộ máy cai trị như tri huyện và đề lại

 • B

  Phần nào cho thấy xã hội phong kiến xưa với những góc khuất, những kẻ tham lam dựa vào quan chức để nhũng nhiễu dân chúng

 • C

  Bộc lộ niềm cảm thông, thương xót đối với những người dân thấp cổ bé họng bị lợi dụng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề Huyện đường do người biên soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Huyện đường thuộc thể loại nào?

 • A

  Chèo

 • B

  Tuồng

 • C

  Kịch

 • D

  Hát nói

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Huyện đường thuộc thể loại tuồng

Câu 2 :

Huyện đường được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Nham

 • B

  Nghêu Sò Ốc Hến

 • C

  Đồ điếc

 • D

  Quan Âm Thị Kính

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Huyện đường được trích từ tác phẩm tuồng Nghêu Sò Ốc Hến

Câu 3 :

Huyện đường là hồi thứ mấy của vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến?

 • A

  I

 • B

  II

 • C

  III

 • D

  IV

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Huyện đường là hồi thứ II của vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến

Câu 4 :

Nội dung của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Cảnh tri huyện và đề lại bàn bạc với nhau về cách nhũng nhiễu người kêu kiện.

 • B

  Cảnh xử kiện của tri huyện

 • C

  Cảnh huyện đường khi xử tội người vi phạm

 • D

  Cảnh người dân kéo đến huyện đường xem xử kiện

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung của đoạn trích Huyện đường là cảnh tri huyện và đề lại bàn bạc với nhau về cách nhũng nhiễu người kêu kiện.

Câu 5 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Nghệ thuật châm biếm có pha chút hài hước, hóm hỉnh

 • B

  Ngôn từ dân gian, mộc mạc, dễ hiểu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Huyện đường là

- Nghệ thuật châm biếm có pha chút hài hước, hóm hỉnh

- Ngôn từ dân gian, mộc mạc, dễ hiểu

Câu 6 :

Giá trị nội dung của đoạn trích Huyện đường là gì?

 • A

  Châm biếm và vạch trần bộ mặt của xấu xa của những kẻ thuộc bộ máy cai trị như tri huyện và đề lại

 • B

  Phần nào cho thấy xã hội phong kiến xưa với những góc khuất, những kẻ tham lam dựa vào quan chức để nhũng nhiễu dân chúng

 • C

  Bộc lộ niềm cảm thông, thương xót đối với những người dân thấp cổ bé họng bị lợi dụng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

- Đoạn trích châm biếm và vạch trần bộ mặt của xấu xa của những kẻ thuộc bộ máy cai trị như tri huyện và đề lại

- Phần nào cho thấy xã hội phong kiến xưa với những góc khuất, những kẻ tham lam dựa vào quan chức để nhũng nhiễu dân chúng

- Bộc lộ niềm cảm thông, thương xót đối với những người dân thấp cổ bé họng bị lợi dụng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề Huyện đường do người biên soạn sách giáo khoa đặt, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Nhan đề Huyện đường do người biên soạn sách giáo khoa đặt

close