Trắc nghiệm bài Múa rối nước - Hiện đại soi bóng tiền nhân - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản được in trên tạp chí Heritage, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Văn bản được in trên tạp chí Heritage năm bao nhiêu?

 • A

  2017

 • B

  2018

 • C

  2019

 • D

  2020

Câu 3 :

Giá trị nội dung của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là gì?

 • A

  Cung cấp thông tin về loại hình nghệ thuật truyền thống múa rối nước và giá trị của nó trong đời sống

 • B

  Thể hiện niềm tự hào đối với bộ môn truyền thống của dân tộc, giúp người đọc hiểu và trân trọng những giá trị đó

 • C

  Cho thấy những thách thức và khó khăn của múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay khi rất nhiều các loại hình giải trí khác ra đời

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là gì?

 • A

  Lời văn, ngôn từ rõ ràng, rành mạch

 • B

  Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, truyền tải được thông tin một cách khách quan

 • C

  Thể hiện được những đặc trưng của một bài tạp chí như nội dung, sapo, bố cục,...

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản được in trên tạp chí Heritage, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu 2 :

Văn bản được in trên tạp chí Heritage năm bao nhiêu?

 • A

  2017

 • B

  2018

 • C

  2019

 • D

  2020

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được in trên tạp chí Heritage, số ra tháng 7 năm 2019

Câu 3 :

Giá trị nội dung của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là gì?

 • A

  Cung cấp thông tin về loại hình nghệ thuật truyền thống múa rối nước và giá trị của nó trong đời sống

 • B

  Thể hiện niềm tự hào đối với bộ môn truyền thống của dân tộc, giúp người đọc hiểu và trân trọng những giá trị đó

 • C

  Cho thấy những thách thức và khó khăn của múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay khi rất nhiều các loại hình giải trí khác ra đời

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là:

- Văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc - múa rối nước ở nhiều phương diện như nguồn gốc, cách thức hoạt động, sân khấu và giá trị của nó trong đời sống hiện đại

- Thể hiện niềm tự hào và ca ngợi đối với bộ môn truyền thống của dân tộc, giúp người đọc hiểu và trân trọng hơn những giá trị đó

- Cho thấy những thách thức và khó khăn của múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay khi rất nhiều các loại hình giải trí khác ra đời

Câu 4 :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là gì?

 • A

  Lời văn, ngôn từ rõ ràng, rành mạch

 • B

  Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, truyền tải được thông tin một cách khách quan

 • C

  Thể hiện được những đặc trưng của một bài tạp chí như nội dung, sapo, bố cục,...

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân là:

- Lời văn rõ ràng, rành mạch

- Ngôn từ phù hợp với văn bản thông tin

- Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, truyền tải được thông tin một cách khách quan

- Thể hiện được những đặc trưng của một bài tạp chí như nội dung, sapo, bố cục,...

close