Trắc nghiệm bài Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời - Tìm hiểu chung Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Đăm Săn

 • B

  Đẻ đất đẻ nước

 • C

  Con cháu mẹ Chép

 • D

  Cây nêu thần

Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A

  Sử thi

 • B

  Thần thoại

 • C

  Truyền thuyết

 • D

  Cổ tích

Câu 3 :

Giá trị nội dung của đoạn trích là gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần dũng cảm, can đảm lạc quan, liều lĩnh và tinh thần chinh phục, quyết tâm đạt được ước mơ của con người thể hiện ở người anh hùng Đăm Săn

 • B

  Khắc họa thành công văn hóa của người Ê-đê thể hiện trong nếp sống, sinh hoạt hàng ngày.

 • C

  Đưa ra cảnh tỉnh đối với con người, không nên theo đuổi một mục tiêu vượt quá giới hạn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích là gì?

 • A

  Thể hiện những đặc trưng của thể loại sử thi trong ngôn từ, giọng điệu, dùng nhiều điển tích, điển cố

 • B

  Giọng kẻ xen lẫn giữa văn xuôi với văn vần

 • C

  Ngôn từ rõ ràng, súc tích, sử dụng hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Đăm Săn là sử thi của dân tộc nào?

 • A

  Tày

 • B

  Mường

 • C

  Nùng

 • D

  Ê-đê

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Đăm Săn

 • B

  Đẻ đất đẻ nước

 • C

  Con cháu mẹ Chép

 • D

  Cây nêu thần

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời được trích từ sử thi Đăm Săn

Câu 2 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A

  Sử thi

 • B

  Thần thoại

 • C

  Truyền thuyết

 • D

  Cổ tích

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời thuộc thể loại sử thi

Câu 3 :

Giá trị nội dung của đoạn trích là gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần dũng cảm, can đảm lạc quan, liều lĩnh và tinh thần chinh phục, quyết tâm đạt được ước mơ của con người thể hiện ở người anh hùng Đăm Săn

 • B

  Khắc họa thành công văn hóa của người Ê-đê thể hiện trong nếp sống, sinh hoạt hàng ngày.

 • C

  Đưa ra cảnh tỉnh đối với con người, không nên theo đuổi một mục tiêu vượt quá giới hạn.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của đoạn trích là:

- Thể hiện tinh thần dũng cảm, can đảm lạc quan và có chút liều lĩnh của Đăm Săn

- Đồng thời cũng cho thấy tinh thần chinh phục và quyết tâm đạt được ước mơ của con người thể hiện ở người anh hùng Đăm Săn

- Đoạn trích phần nào khắc họa thành công văn hóa của người Ê-đê thể hiện trong nếp sống, sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó còn thể hiện được văn hóa tâm linh của dân tộc Ê-đê qua hình ảnh mặt trời.

- Qua kết cục của nhân vật Đăm Săn, đoạn trích còn đưa ra cảnh tỉnh đối với con người, không nên theo đuổi một mục tiêu vượt quá giới hạn.

Câu 4 :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích là gì?

 • A

  Thể hiện những đặc trưng của thể loại sử thi trong ngôn từ, giọng điệu, dùng nhiều điển tích, điển cố

 • B

  Giọng kẻ xen lẫn giữa văn xuôi với văn vần

 • C

  Ngôn từ rõ ràng, súc tích, sử dụng hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích là:

- Thể hiện những đặc trưng của thể loại sử thi trong ngôn từ, giọng điệu, dùng nhiều điển tích, điển cố

- Giọng kẻ xen lẫn giữa văn xuôi với văn vần

- Ngôn từ rõ ràng, súc tích, sử dụng hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian

Câu 5 :

Đăm Săn là sử thi của dân tộc nào?

 • A

  Tày

 • B

  Mường

 • C

  Nùng

 • D

  Ê-đê

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đăm Săn là sử thi của dân tộc Ê-đê

close