Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lê Đạt Văn 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Lê Đạt sinh và mất năm nào?

 • A

  1929 - 2007

 • B

  1929 - 2008

 • C

  1929 - 2009

 • D

  1929 - 2010

Câu 2 :

Tên khai sinh của tác giả Lê Đạt là gì?

 • A

  Đào Xuân Đạt

 • B

  Đào Công Đạt

  Đào Mạnh Đạt

 • C

  Đào Mạnh Đạt

 • D

  Đào Tiến Đạt

Câu 3 :

Tác giả Lê Đạt quê ở đâu?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Hậu Giang

 • C

  Kiên Giang

 • D

  Bắc Giang

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông từng nhận mình là “phu chữ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông là nhà thơ luôn có ý thức tìm tòi, cách tân, đề cao lao động chữ nghĩa, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Lê Đạt được tặng giải thưởng nào về văn học Nghệ thuật?

 • A

  Giải thưởng Nhà nước

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh

 • C

  Cả hai giải thưởng trên

 • D

  Không có đáp án đúng

Câu 7 :

Tác phẩm nào sau đây không phải của Lê Đạt?

 • A

  Bóng chữ

 • B

  Hèn đại nhân

 • C

  Ngó lời

 • D

  Đôi mắt

Câu 8 :

Lê Đạt được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  2005

 • B

  2006

 • C

  2007

 • D

  2008

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông là một trong những nhân vật trụ cột của phong trào nhân văn giai phẩm, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Lê Đạt sinh và mất năm nào?

 • A

  1929 - 2007

 • B

  1929 - 2008

 • C

  1929 - 2009

 • D

  1929 - 2010

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Lê Đạt sinh năm 1929 và mất năm 2008

Câu 2 :

Tên khai sinh của tác giả Lê Đạt là gì?

 • A

  Đào Xuân Đạt

 • B

  Đào Công Đạt

  Đào Mạnh Đạt

 • C

  Đào Mạnh Đạt

 • D

  Đào Tiến Đạt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Lê Đạt tên khai sinh là Đào Công Đạt

Câu 3 :

Tác giả Lê Đạt quê ở đâu?

 • A

  Tiền Giang

 • B

  Hậu Giang

 • C

  Kiên Giang

 • D

  Bắc Giang

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Lê Đạt quê ở Bắc Giang

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông từng nhận mình là “phu chữ”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đúng

Ông từng nhận mình là “phu chữ”

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông là nhà thơ luôn có ý thức tìm tòi, cách tân, đề cao lao động chữ nghĩa, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Câu 6 :

Lê Đạt được tặng giải thưởng nào về văn học Nghệ thuật?

 • A

  Giải thưởng Nhà nước

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh

 • C

  Cả hai giải thưởng trên

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Lê Đạt được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật

Câu 7 :

Tác phẩm nào sau đây không phải của Lê Đạt?

 • A

  Bóng chữ

 • B

  Hèn đại nhân

 • C

  Ngó lời

 • D

  Đôi mắt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Đôi mắt là tác phẩm của Nam Cao, không phải tác phẩm của Lê Đạt

Câu 8 :

Lê Đạt được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  2005

 • B

  2006

 • C

  2007

 • D

  2008

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Lê Đạt được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật năm 2006

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông là một trong những nhân vật trụ cột của phong trào nhân văn giai phẩm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về tác giả

close