Trắc nghiệm Từ vựng Nhạc cụ và thể loại âm nhạc Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer

The ______ looks like a large violin.

 • A

  saxophone

 • B

  cello

 • C

  guitar

 • D

  harmonica

Câu 2 :

Choose the best answer

Rock singers are _____ because they are lively on stage.

 • A

  energetic

 • B

  electric

 • C

  scary

 • D

  romantic

Câu 3 :

Choose the best answer

_________ music is formal music played by an orchestra.

 • A

  Classical

 • B

  Hip-Hop

 • C

  Pop

 • D

  Country

Câu 4 :

Choose the best answer

The place you go to watch live music performances.

 • A

  city

 • B

  circus

 • C

  concert

 • D

  record studio

Câu 5 :

Choose the best answer

Which music style is loud, rhythmic and energetic?

 • A

  jazz

 • B

  rock

 • C

  country

 • D

  folk

Câu 6 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  lyrics

 • B

  hit

 • C

  melody

 • D

  guitar

Câu 7 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  piano

 • B

  keyboard

 • C

  guitar

 • D

  flute

Câu 8 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  guitarist

 • B

  DJ

 • C

  saxophone

 • D

  drummer

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

What kind of music is this?

A. hip-hop

B. pop

C. electronic

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the best answer

What kind of music is this?

A. country music

B. rock

C. traditional music

Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Câu 12 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer

The ______ looks like a large violin.

 • A

  saxophone

 • B

  cello

 • C

  guitar

 • D

  harmonica

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

______ trông giống như một cây vĩ cầm lớn.

A. saxophone (n) kèn xắcxô

B. cello (n) đàn xen – lô (trung vĩ cầm)

C. guitar (n) đàn ghi ta

D. harmonica (n) kèn acmônica

Câu 2 :

Choose the best answer

Rock singers are _____ because they are lively on stage.

 • A

  energetic

 • B

  electric

 • C

  scary

 • D

  romantic

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Ca sĩ nhạc rock rất _____ bởi vì họ sống động trên sân khấu.

A. energetic (adj) tràn đầy năng lượng

B. electric (adj) thuộc về điện

C. scary (adj) đáng sợ

D. romantic (adj) lãng mạn

Câu 3 :

Choose the best answer

_________ music is formal music played by an orchestra.

 • A

  Classical

 • B

  Hip-Hop

 • C

  Pop

 • D

  Country

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

_________ âm nhạc là âm nhạc chính thức được chơi bởi một dàn nhạc.

A. Classical (n) nhạc cổ điển, thính phòng

B. Hip-Hop (n) nhạc Hip-Hop

C. Pop (n) nhạc Pop

D. Country (n) nhạc đồng quê

Câu 4 :

Choose the best answer

The place you go to watch live music performances.

 • A

  city

 • B

  circus

 • C

  concert

 • D

  record studio

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Nơi bạn đến để xem biểu diễn ca nhạc trực tiếp.

A. city (n) thành phố

B. circus (n) rạp xiếc

C. concert (n) buổi hòa nhạc, buổi trình diễn

D. record studio (n) phòng thu âm

Câu 5 :

Choose the best answer

Which music style is loud, rhythmic and energetic?

 • A

  jazz

 • B

  rock

 • C

  country

 • D

  folk

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Phong cách âm nhạc nào là ồn ào, có tính giai điệu và tràn đầy năng lượng?

A. jazz (n) nhạc jazz

B. rock (n) nhạc rock

C. country (n) nhạc đồng quê

D. folk (n) nhạc dân ca

Câu 6 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  lyrics

 • B

  hit

 • C

  melody

 • D

  guitar

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Từ nào là từ khác loại với các từ còn lại?

A. lyrics (n) lời bài hát

B. hit (n) bài hát nổi tiếng

C. melody (n) giai điệu

D. guitar (n) đàn ghi ta

Ta thấy đáp án D là 1 loại nhạc cụ còn các đáp án còn lại chỉ các danh từ liên quan đến âm nhạc

Câu 7 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  piano

 • B

  keyboard

 • C

  guitar

 • D

  flute

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Từ nào là từ khác loại với các từ còn lại?

A. piano (n) đàn piano

B. keyboard (n) đàn piano điện

C. guitar (n) đàn ghi ta

D. flute (n) sáo

Ta thấy đáp án D là nhạc cụ sử dụng miệng để chơi, còn các đáp án khác là nhạc cụ sử dụng tay để chơi

Câu 8 :

Choose the best answer

Which word is the odd one out?

 • A

  guitarist

 • B

  DJ

 • C

  saxophone

 • D

  drummer

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Từ nào là từ khác loại với các từ còn lại?

A. guitarist (n) người chơi đàn ghi ta

B. DJ (n) người chơi nhạc điện tử

C. saxophone (n) kèn xắcxô

D. drummer (n) người chơi/ tay chơi trống

Ta thấy đáp án C chỉ một loại nhạc cụ còn các đáp án còn lại chỉ người chơi nhạc cụ

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

What kind of music is this?

A. hip-hop

B. pop

C. electronic

Đáp án

B. pop

Lời giải chi tiết :

A. hip-hop (n) nhạc hip-hop

B. pop (n) nhạc pop

C. techno (n) nhạc điện từ

Chọn B

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the best answer

What kind of music is this?

A. country music

B. rock

C. traditional music

Đáp án

B. rock

Lời giải chi tiết :

A. country music (n) nhạc đồng quê

B. rock (n) nhạc rock

C. traditional music (n) nhạc dân ca

Chọn B

Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Đáp án

puppet

guitar

violin

drum

Lời giải chi tiết :

guitar: đàn ghi-ta

violin: đàn vi-ô-lông

puppet: con rối

drum: cái trống

Câu 12 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Đáp án : C

Phương pháp giải :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

 

Lời giải chi tiết :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

=> Trumpet and trombone are brass instruments.

Tạm dịch: Trumpet và trombone là những nhạc cụ bằng đồng.

close