Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and write ONE word in each blank.

Script:

Mother: Let’s have dinner.

Son: Yes, Mum. Is there any (1)

?

Mother: No, there isn’t, but there are some (2)

and noodles.

 

Son: Noodles with (3)

or chicken, Mum?

Mother: Chicken.

Son: Oh, I love chicken noodles.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and write ONE word in each blank.

Script:

Mother: And we’ll have (1)

, tofu and vegetable with rice.

Son: I don’t like vegetable.

Mother: No, you (2)

eat some vegetable. It’s good for your health.

Son: Can I have an (3)

instead of vegetable?

Mother: Yes. You can eat it after the meal.

Son: Thanks, Mum.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and write ONE word in each blank.

Script:

Mother: Let’s have dinner.

Son: Yes, Mum. Is there any (1)

?

Mother: No, there isn’t, but there are some (2)

and noodles.

 

Son: Noodles with (3)

or chicken, Mum?

Mother: Chicken.

Son: Oh, I love chicken noodles.

Đáp án

Script:

Mother: Let’s have dinner.

Son: Yes, Mum. Is there any (1)

?

Mother: No, there isn’t, but there are some (2)

and noodles.

 

Son: Noodles with (3)

or chicken, Mum?

Mother: Chicken.

Son: Oh, I love chicken noodles.

Lời giải chi tiết :
Dịch Script:

Mẹ: Hãy dùng bữa tối nào.

Con trai: Vâng, mẹ. Có bánh mì không ạ?

Mẹ: Không có đâu, nhưng có một ít gạo và mì.

Con trai: Mì với thịt bò hay thịt gà hả mẹ?

Mẹ: Thị gà.

Con trai: Ồ, con yêu mì gà.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and write ONE word in each blank.

Script:

Mother: And we’ll have (1)

, tofu and vegetable with rice.

Son: I don’t like vegetable.

Mother: No, you (2)

eat some vegetable. It’s good for your health.

Son: Can I have an (3)

instead of vegetable?

Mother: Yes. You can eat it after the meal.

Son: Thanks, Mum.

Đáp án

Script:

Mother: And we’ll have (1)

, tofu and vegetable with rice.

Son: I don’t like vegetable.

Mother: No, you (2)

eat some vegetable. It’s good for your health.

Son: Can I have an (3)

instead of vegetable?

Mother: Yes. You can eat it after the meal.

Son: Thanks, Mum.

Lời giải chi tiết :
Dịch Script:

Mẹ: Và chúng ta sẽ có cá, đậu phụ và rau với cơm.

Con trai: Con không thích rau ạ.

Mẹ: Không được, con nên ăn một ít rau. Nó tốt cho sức khỏe của con.

Con trai: Con có thể có một quả táo thay vì rau không ạ?

Mẹ: Được. Con có thể ăn nó sau bữa ăn.

Con trai: Con cảm ơn mẹ.

close