Trắc nghiệm Từ vựng Công nghệ Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to clean your teeth.

A. 

B. 

C. 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to cook food.

A. 

B. 

C. 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You watch different programmes on it.

A. 

B. 

C. 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to talk to your friends.

A. alarm clock

B. smart phone

C. MP3 player

D. charger

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

A. watch

B. share

C. check

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

I use You tube to

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to boil water.

A. toaster

B. light

C. electric kettle

D. radio

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to provide more energy for your mobile phone battery.

A. charger

B. MP3 player

C. game console

D. computer

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

He uses his phone to

the internet.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

My mother

twice a week.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

How many music tracks do you have on your phone or

?

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

You need a

to video call with your family.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

I love my

. Whenever somebody calls me, my cell phone plays it.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

Do you have a

? What's your favourite game?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to clean your teeth.

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng nó để làm sạch răng của bạn.

A. kettle (n) ấm nước

B. toothbrush (n) bàn chải đánh răng

C. washing machine (n) máy giặt

Chọn B

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to cook food.

A. 

B. 

C. 

Đáp án

C. 

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng nó để nấu thức ăn.

A. alarm clock (n) đồng hồ báo thức

B. radio (n) đài

C. cooker (n) nồi cơm

Chọn C

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You watch different programmes on it.

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Bạn xem các chương trình khác nhau trên đó.

A. fridge (n) tủ lạnh

B. TV

C. oven (n) bếp lò

Chọn B

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to talk to your friends.

A. alarm clock

B. smart phone

C. MP3 player

D. charger

Đáp án

B. smart phone

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng nó để nói chuyện với bạn bè của bạn.

A. alarm clock (n) đồng hồ báo thức

B. smart phone (n) điện thoại thông minh

C. MP3 player (n) máy nghe nhạc di động

D. charger (n) sạc

Chọn B

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

A. watch

B. share

C. check

Đáp án

B. share

Lời giải chi tiết :

A. watch (v) xem

B. share (v) chia sẻ

C. check (v) kiểm tra

=> I can share photos on social networking sites like Facebook, Instagram,…

Tạm dịch: Tôi có thể chia sẻ ảnh trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram,…

Chọn B

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

I use You tube to

Đáp án

I use You tube to

Lời giải chi tiết :

watch videos: xem video

see pictures: ngắm tranh

surf the internet: lướt mạng

=> I use You tube to watch videos.

Tạm dịch: Tôi sử dụng You tube để xem video.

Chọn A

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to boil water.

A. toaster

B. light

C. electric kettle

D. radio

Đáp án

C. electric kettle

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: You use it to boil water.

A. toaster (n) lò nướng

B. light (n) đèn

C. electric kettle (n) ấm điện

D. radio (n) đài

Chọn C

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You use it to provide more energy for your mobile phone battery.

A. charger

B. MP3 player

C. game console

D. computer

Đáp án

A. charger

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng nó để sạc pin điện thoại di động của bạn.

A. charger (n) sạc

B. MP3 player (n) máy nghe nhạc di động

C. game console (n) tay cầm chơi game

D. computer (n) máy tính

Chọn A

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

He uses his phone to

the internet.

Đáp án

He uses his phone to

the internet.

Lời giải chi tiết :

surf (v) lướt

see (v) nhìn

watch (v) xem

Cụm từ: surf the Internet: lướt mạng

=> He uses his phone to surf the internet.

Tạm dịch: Anh ấy sử dụng điện thoại của mình để lướt internet.

Chọn A

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

My mother

twice a week.

Đáp án

My mother

twice a week.

Lời giải chi tiết :

sends messages: gửi tin nhắn

chats: nói chuyện (trực tiếp)

makes phone calls: gọi điện

Dựa vào hình gợi ý, đáp án C phù hợp nhất

=> My mother makes phone calls twice a week.

Tạm dịch: Mẹ tôi gọi điện hai lần một tuần.

Chọn C

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

How many music tracks do you have on your phone or

?

Đáp án

How many music tracks do you have on your phone or

?

Lời giải chi tiết :

Trong hình là hình ảnh máy nghe nhạc dinh động

Ta có: MP3 player (n) máy nghe nhạc di động

=> How many music tracks do you have on your phone or MP3 player?

Đáp án: MP3 player

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

You need a

to video call with your family.

Đáp án

You need a

to video call with your family.

Lời giải chi tiết :

Ta có: webcam (n) camera trực tuyến

=> You need a webcam to video call with your family.

Tạm dịch: Bạn cần một webcam để gọi điện video với gia đình.

Đáp án: webcam

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

I love my

. Whenever somebody calls me, my cell phone plays it.

Đáp án

I love my

. Whenever somebody calls me, my cell phone plays it.

Lời giải chi tiết :

Ta có: ringtone (n) nhạc chuông, nhạc chờ

=> I love my ringtone. Whenever somebody calls me, my cell phone plays it.

Tạm dịch: Tôi yêu thích nhạc chuông của tôi. Bất cứ khi nào ai đó gọi cho tôi, điện thoại di động của tôi sẽ phát nó.

Đáp án: ringtone

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with one suitable word

Do you have a

? What's your favourite game?

Đáp án

Do you have a

? What's your favourite game?

Lời giải chi tiết :

Ta có: game console (n) tay cầm chơi game

=> Do you have a game console? What's your favourite game?

Đáp án: game console

close