Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True (T) or False (F).

1. Nick wants to visit Hue.

Đúng
Sai

2. Nick’s father would like to see the brochure of Da Nang.

Đúng
Sai

3. Hue is cheaper than Da Nang but it’s rainy all the time of the year.

Đúng
Sai

4. Da Nang is more interesting than Hue and it’s often sunny.

Đúng
Sai

5. Nick’s family will travel to Da Nang.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen and put the word into the correct box. (Hãy nghe và kéo thả từ đúng vào ô trống

umbrella
museums
cuisine
boat
river
Hue is the oldest city in the Central Viet Nam. It’s near Da Nang. It also has the most famous ( 1) ..... in Central Viet Nam - The Perfume River. You should take a trip on the river, It’s very exciting to go by (2) ..... and listen to the folk song on the Perfume River in the evening. You should visit the Imperial City. There are a lot of (3) ..... , galleries and temples there. Many people travel to Hue to enjoy the (4) ..... . The food here is really delicious. You should also take an (5) ..... when you visit Hue because it often rains there.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True (T) or False (F).

1. Nick wants to visit Hue.

Đúng
Sai

2. Nick’s father would like to see the brochure of Da Nang.

Đúng
Sai

3. Hue is cheaper than Da Nang but it’s rainy all the time of the year.

Đúng
Sai

4. Da Nang is more interesting than Hue and it’s often sunny.

Đúng
Sai

5. Nick’s family will travel to Da Nang.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Nick wants to visit Hue.

Đúng
Sai

2. Nick’s father would like to see the brochure of Da Nang.

Đúng
Sai

3. Hue is cheaper than Da Nang but it’s rainy all the time of the year.

Đúng
Sai

4. Da Nang is more interesting than Hue and it’s often sunny.

Đúng
Sai

5. Nick’s family will travel to Da Nang.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Đọc các câu hỏi một lượt.

- Chú ý vào những từ khóa quan trọng (như: want, Hue, brochure of Da Nang, ...)

- Nghe và trả lời câu hỏi theo thứ tự

Lời giải chi tiết :

1. Nick muốn đến thăm Huế.

=> True

Thông tin: Nick: Wow. I love Hue. Can we go to Hue, Dad?

Tạm dịch: Con thích Huế, chúng ta đến Huế được không hả bố?

2. Bố Nick muốn xem tờ giới thiệu của Đà Nẵng.

=> False. (Hue, not Da Nang)

Thông tin: Nick’s Dad: Well, let's think. Can I see the brochure of Hue?

Tạm dịch: Để bố nghĩ, Tôi có thể xem tờ giới thiệu của Huế được không?

3. Huế rẻ hơn Đà Nẵng nhưng thời tiết mưa quanh năm.

=> False (not all time of the year

Thông tin: Travel Agent: Hue is cheaper but it’s rainy at this time of the year. You should take umbrellas if you go there.

Tạm dịch: Huế rẻ hơn nhưng lại mưa trong khoảng thời gian này trong năm....

4. Đà Nẵng thú vị hơn Huế và thời tiết thường có nắng.

=> True

Thông tin: Travel Agent: Yes. Da Nang is more interesting and it’s sunny now.

Tạm dịch: Đà Nẵng thì thú vị hơn và hiện tại thì thường có nắng.

5. Gia đình Nick sẽ đi du lịch Đà Nẵng.

=> True.

Thông tin: Nick’s Dad: OK. I'll book Da Nang please.

Tạm dịch: OK. Tôi sẽ đặt chuyến đi đến Đà Nẵng.

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Nha Trang, Da Nang, Hue and Ha Long Bay.

Nick: Wow. I love Hue. Can we go to Hue, Dad?

Nick’s Dad: Well, let's think. Can I see the brochure of Hue?

Travel Agent: Yes. Here you are.

Nick's Dad: Which place is more interesting, Hue or Da Nang?

Travel Agent: Hue is cheaper but it’s rainy at this time of the year. You should take umbrellas if you go there.

Nick’s Dad: Oh, no. I think we'll go to Da Nang.

Travel Agent: Yes. Da Nang is more interesting and it’s sunny now.

Nick’s Dad: OK. I'll book Da Nang please.

Đại lý du lịch: Chúng tôi có một số ưu đãi lớn. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Nha Trang, Đà Nẵng, Huế và Vịnh Hạ Long.
Nick: Wow. Con yêu Huế. Bố, ta có thể đi Huế không?
Cha Nick: Vâng, chúng ta hãy suy nghĩ. Tôi có thể xem tờ rơi của Huế không?
Đại lý du lịch: Có. Của bạn đây.
Bố của Nick: Nơi nào thú vị hơn, Huế hay Đà Nẵng?
Đại lý du lịch: Huế rẻ hơn nhưng trời mưa vào thời điểm này trong năm. Bạn nên lấy ô nếu bạn đến đó.
Bố Nick: Ồ, không. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến Đà Nẵng.
Đại lý du lịch: Vâng. Đà Nẵng thú vị hơn và trời nắng bây giờ.
Bố Nick: OK. Tôi sẽ đặt Đà Nẵng.
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen and put the word into the correct box. (Hãy nghe và kéo thả từ đúng vào ô trống

umbrella
museums
cuisine
boat
river
Hue is the oldest city in the Central Viet Nam. It’s near Da Nang. It also has the most famous ( 1) ..... in Central Viet Nam - The Perfume River. You should take a trip on the river, It’s very exciting to go by (2) ..... and listen to the folk song on the Perfume River in the evening. You should visit the Imperial City. There are a lot of (3) ..... , galleries and temples there. Many people travel to Hue to enjoy the (4) ..... . The food here is really delicious. You should also take an (5) ..... when you visit Hue because it often rains there.
Đáp án
umbrella
museums
cuisine
boat
river
Hue is the oldest city in the Central Viet Nam. It’s near Da Nang. It also has the most famous ( 1)
river
in Central Viet Nam - The Perfume River. You should take a trip on the river, It’s very exciting to go by (2)
boat
and listen to the folk song on the Perfume River in the evening. You should visit the Imperial City. There are a lot of (3)
museums
, galleries and temples there. Many people travel to Hue to enjoy the (4)
cuisine
. The food here is really delicious. You should also take an (5)
umbrella
when you visit Hue because it often rains there.
Lời giải chi tiết :

Hue is the oldest city in the Central Viet Nam. It’s near Da Nang. It also has the most famous river in Central Viet Nam - The Perfume River. You should take a trip on the river, It’s very exciting to go by boat and listen to the folk song on the Perfume River in the evening. You should visit the Imperial City. There are a lot of museums, galleries and temples there. Many people travel to Hue to enjoy the cuisine. The food here is really delicious. You should also take an umbrella when you visit Hue because it often rains there.

Huế là thành phố cổ nhất ở miền Trung Việt Nam. Nó ở gần Đà Nẵng. Nó cũng có một dòng sông nổi tiếng nhất ở miền Trung Việt Nam - Sông Hương. Bạn nên có một chuyến du lịch trên sông. Thật thú vị khi đi du ngoạn bằng thuyền và nghe bài hát dân gian trên sông Hương vào buổi tối. Bạn nên ghé thăm Hoàng thành. Có rất nhiều bảo tàng, phòng trưng bày và đền thờ ở đó. Nhiều người đi du lịch Huế để thưởng thức ẩm thực. Đồ ăn ở đây rất ngon. Bạn cũng nên mang theo một chiếc ô khi bạn đến thăm Huế vì ở đây thường có mưa.

close