Trắc nghiệm Từ vựng Màu sắc Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Is the cat yellow?

Yes

No

Câu 2 :

Choose the best answer

The zebra is _________.

 • A

  black and white

 • B

  black and red

 • C

  black and blue

 • D

  black and green

Câu 3 :

Choose the best answer

What color is this?

 • A

  pink and white

 • B

  green and red

 • C

  black and red

 • D

  blue and grey

Câu 4 :

Choose the best answer

What color are these clouds?

 • A

  white

 • B

  orange

 • C

  pink

 • D

  yellow

Câu 5 :

Choose the best answer

What color is this hat?

 • A

  blue

 • B

  black

 • C

  white

 • D

  yellow

Câu 6 :

Choose the best answer

What color are this rubber?

 • A

  orange and yellow

 • B

  white and blue

 • C

  green and red

 • D

  pink and brown

Câu 7 :

Choose the best answer

What color is this bird?

 • A

  white

 • B

  red

 • C

  blue

 • D

  yellow

Câu 8 :

Choose the best answer

What color is this pencil?

 • A

  yellow

 • B

  white

 • C

  green

 • D

  black

Câu 9 :

Choose the best answer

What color is the grass?

 • A

  pink

 • B

  blue

 • C

  green

 • D

  orange

Câu 10 :

Choose the best answer

The house is ___________.

 • A

  red, blue, white, black and green

 • B

  purple, orange, yellow, green and red

 • C

  white, red, yellow, blue and black

 • D

  green, yellow, blue, red and orange

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Is the cat yellow?

Yes

No

Đáp án

Yes

No

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Con mèo màu vàng phải không?

A. Đúng

B. Sai

Chọn A

Câu 2 :

Choose the best answer

The zebra is _________.

 • A

  black and white

 • B

  black and red

 • C

  black and blue

 • D

  black and green

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Con ngựa vằn có màu _________.

A. black and white (đen và trắng)

B. black and red (đen và đỏ)

C. black and blue (đen và xanh da trời)

D. black and green (đen và màu xanh lá cây)

Câu 3 :

Choose the best answer

What color is this?

 • A

  pink and white

 • B

  green and red

 • C

  black and red

 • D

  blue and grey

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Đây là màu gì?

A. pink and white (hồng và trắng)

B. green and red (xanh lá và đỏ)

C. black and red (đen và đỏ)

D. blue and grey (xanh lam và xám)

Câu 4 :

Choose the best answer

What color are these clouds?

 • A

  white

 • B

  orange

 • C

  pink

 • D

  yellow

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Những đám mây này có màu gì?

A. white (adj) trắng

B. orange (adj) da cam

C. pink (adj) hồng

D. yellow (adj) vàng

Ta thấy đám mây trong hình minh họa là màu trắng

Câu 5 :

Choose the best answer

What color is this hat?

 • A

  blue

 • B

  black

 • C

  white

 • D

  yellow

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Cái mũ này màu gì?

A. blue (adj) xanh da trời

B. black (adj) đen

C. white (adj) trắng

D. yellow (adj) màu vàng

Ta thấy chiếc mũ trong hình có màu đen.

Câu 6 :

Choose the best answer

What color are this rubber?

 • A

  orange and yellow

 • B

  white and blue

 • C

  green and red

 • D

  pink and brown

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Cục tẩy này có màu gì?

A. cam và vàng

B. trắng và xanh da trời

C. xanh lá và đỏ

D. hồng và nâu

Ta thấy cục tẩy có màu trắng và màu xanh da trời.

Câu 7 :

Choose the best answer

What color is this bird?

 • A

  white

 • B

  red

 • C

  blue

 • D

  yellow

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Con chim này có màu gì?

A. white (adj) trắng

B. red (adj) đỏ

C. blue (adj) xanh da trời

D. yellow (adj) vàng

Ta thấy con chim trong hình ảnh minh họa có màu vàng.

Câu 8 :

Choose the best answer

What color is this pencil?

 • A

  yellow

 • B

  white

 • C

  green

 • D

  black

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Cái bút chì này có màu gì?

A. yellow (adj) vàng

B. white (adj) trắng

C. green (adj) xanh

D. black (adj) đen

Dựa vào hỉnh ảnh cho gợi ý, ta thấy bút chì có màu chỉ đạo là vàng.

Câu 9 :

Choose the best answer

What color is the grass?

 • A

  pink

 • B

  blue

 • C

  green

 • D

  orange

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Cỏ có màu gì?

A. pink (adj) hồng

B. blue (adj) xanh da trời

C. green (adj) xanh lá

D. orange (adj) màu cam

Dựa vào bức trang, ta chọn đáp án C

Câu 10 :

Choose the best answer

The house is ___________.

 • A

  red, blue, white, black and green

 • B

  purple, orange, yellow, green and red

 • C

  white, red, yellow, blue and black

 • D

  green, yellow, blue, red and orange

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi

Ngôi nhà có màu ___________.

A. đỏ, xanh da trời, trắng, đen và xanh lá

B. tím, da cam, vàng, lục và đỏ

C. trắng, đỏ, vàng, xanh lam và đen

D. xanh lá, vàng, xanh da trời, đỏ và cam

Dựa vào hình ảnh ta thấy ngôi nhà có màu đỏ (red), màu vàng (yellow), màu xanh lá (green), màu cam (orange), màu xanh da trời (blue)

close