Trắc nghiệm Từ vựng Nghề nghiệp và công việc Tiếng Anh 6 English Discovery

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

a nurse
a doctor
I help and look after patients. I am .....
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

truck driver
chef
A ..... prepares meals.
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

teachers
farmers
My parents grow and take care of plants. They are ..... .
Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

a pilot
a bus driver
I take passengers from one country to another by plane. I am ..... .
Câu 5 :

Choose the best answer

What does a pop singer do?

 • A

  grows plants

 • B

  takes photographs

 • C

  sings on stage

 • D

  reports news

Câu 6 :

Choose the best answer

I am an actress. What do I do?

 • A

  teach primary school students

 • B

  design new clothes

 • C

  play in football matches

 • D

  act in films

Câu 7 :

Choose the best answer

He studies hard to become ......................... . He makes roads and bridges.

 • A

  a singer

 • B

  a pilot

 • C

  a painter

 • D

  an engineer

Câu 8 :

Choose the best answer

My job is difficult. I'm ............... and I drive around the city all day.

 • A

  a bus driver

 • B

  a biker

 • C

  a lifeguard

 • D

  a police officer

Câu 9 :

Choose the best answer

I work with criminals. I catch the thief and put him in jail. I am___________.

 • A

  a painter

 • B

  a writer

 • C

  a police officer

 • D

  a lawyer

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

John works in a hospital. He cures people. He is a

.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

Leonardo DiCaprio is a famous

with character Iron Man.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

Who writes poems, novels, stories?


He is 

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

a nurse
a doctor
I help and look after patients. I am .....
Đáp án
a nurse
a doctor
I help and look after patients. I am
a nurse
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi giúp đỡ và chăm sóc bệnh nhân. Tôi là ____________.

a nurse (n) y tá

a doctor (n) bác sĩ

Chọn A

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

truck driver
chef
A ..... prepares meals.
Đáp án
truck driver
chef
A
chef
prepares meals.
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

________ chuẩn bị bữa ăn.

a truck driver (n) tài xế xe tải

a chef (n) đầu bếp

Chọn B

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

teachers
farmers
My parents grow and take care of plants. They are ..... .
Đáp án
teachers
farmers
My parents grow and take care of plants. They are
farmers
.
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Bố mẹ tôi trồng và chăm sóc cây cối. Họ là________.

teachers (n) giáo viên

farmers (n) nông dân

Chọn B

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

a pilot
a bus driver
I take passengers from one country to another by plane. I am ..... .
Đáp án
a pilot
a bus driver
I take passengers from one country to another by plane. I am
a pilot
.
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi đưa hành khách từ nước này sang nước khác bằng máy bay. Tôi là ______.

a pilot (n) phi công

a bus driver (n) tài xế xe buýt

Chọn A

Câu 5 :

Choose the best answer

What does a pop singer do?

 • A

  grows plants

 • B

  takes photographs

 • C

  sings on stage

 • D

  reports news

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Một ca sĩ nhạc pop làm gì?

A. trồng cây

B. chụp ảnh

C. hát trên sân khấu

D. báo cáo tin tức

Câu 6 :

Choose the best answer

I am an actress. What do I do?

 • A

  teach primary school students

 • B

  design new clothes

 • C

  play in football matches

 • D

  act in films

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi là một nữ diễn viên. Tôi làm nghề gì?

A. dạy học sinh tiểu học

B. thiết kế quần áo mới

C. chơi trong các trận đấu bóng đá

D. đóng phim

Câu 7 :

Choose the best answer

He studies hard to become ......................... . He makes roads and bridges.

 • A

  a singer

 • B

  a pilot

 • C

  a painter

 • D

  an engineer

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Anh ấy học hành chăm chỉ để trở thành .......................... Anh ấy làm đường và cầu.

A. a singer (n) ca sĩ

B. a pilot (n) phi công

C. a painter (n) họa sĩ

D. an engineer (n) kỹ sư

Câu 8 :

Choose the best answer

My job is difficult. I'm ............... and I drive around the city all day.

 • A

  a bus driver

 • B

  a biker

 • C

  a lifeguard

 • D

  a police officer

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Công việc của tôi thật khó khăn. Tôi là ............... và tôi lái xe quanh thành phố cả ngày.

A. a bus driver (n) tài xế xe buýt

B. a biker (n) người đi xe đạp

C. a lifeguard (n) nhân viên cứu hộ

D. a police officer (n) cảnh sát

Câu 9 :

Choose the best answer

I work with criminals. I catch the thief and put him in jail. I am___________.

 • A

  a painter

 • B

  a writer

 • C

  a police officer

 • D

  a lawyer

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tôi làm việc với bọn tội phạm. Tôi bắt được tên trộm và tống nó vào tù. Tôi là .............................

A. a painter (n) họa sĩ

B. a writer (n) nhà văn

C. a police officer (n) cảnh sát

D. a lawyer (n) luật sư

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

John works in a hospital. He cures people. He is a

.

Đáp án

John works in a hospital. He cures people. He is a

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: John làm việc trong một bệnh viện. Anh ấy chữa khỏi bệnh cho mọi người. Anh ấy là một ________.

=> Đây là công việc của bác sĩ

Ta có doctor (n) bác sĩ

Đáp án: doctor

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

Leonardo DiCaprio is a famous

with character Iron Man.

Đáp án

Leonardo DiCaprio is a famous

with character Iron Man.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:  Robert Downey là một ______ nổi tiếng với vai diễn Người Sắt.

Đây là hình ảnh của một diễn viên nam 

Ta có: actor (n) diễn viên nam

Đáp án: actor

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with suitable jobs.

Who writes poems, novels, stories?


He is 

.

Đáp án

Who writes poems, novels, stories?


He is 

.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ai viết thơ, tiểu thuyết, truyện?

Ta có: a writer (n) nhà văn

Đáp án: a writer

close