Giải câu 8 trang 29 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 29 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn. b) Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình: bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. c) Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển. d) Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.

Đúng.                      Sai.

b) Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình: bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

Đúng.                      Sai.

c) Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.

Đúng.                     Sai.

d) Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Đúng.                      Sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tác động của ngoại lực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn.

Chọn: Sai.

- Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình : bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

Chọn:  Đúng.

- Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển.

Chọn: Đúng.                          

- Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Chọn: Sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10, Hãy phân, tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong việc tác động tới địa hình: - Nếu nội lực mạnh hơn ngoại lực: - Nếu ngoại lực mạnh hơn nội lực: - Nếu nội lực và ngoại lực mạnh ngang nhau:

 • Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10, Các dạng địa hình tồn tại trên Trái Đất hiện nay là kết quả tác động của a) các vận động theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng. b) các quá trình của ngoại lực như phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. c) các quá trình nội lực và ngoại lực, diễn ra đồng thời và đối nghịch nhau. d) các hoạt động nội lực như uốn nếp, đứt gãy.

 • Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô để tạo thành sơ đồ.

 • Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10, Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải