Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Quảng cáo

Đề bài

WRITING

Describing a celebration(Miêu tả lễ hội.)

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.). The description should include 6 main points:

-  name of the festival                  

-  time of the festival                    

-  purpose of the festival 

-   main activities of the festival/ what people do in the festival 

-   your feeling about the festival (whether you like it or not and the reason(s))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết bài miêu tả một trong những ngày lễ phổ biến ở Việt Nam (Tết trung thu, Lễ Ouốc khánh, Ngày Nhà giáo, Ngày phụ nữ…). Bài miêu tả bao gồm các điểm chính sau đây.

- Tên của ngày lễ

- Thời gian ngày lễ

- Mục đích của ngày lễ

- Các hoạt động chính của lễ

- Cảm nghĩ của bạn về ngày lễ (bạn thích nó không và nêu lí do)

Lời giải chi tiết

It was a delight to me when I attended the celebration of last Mother's Day at my cousin's house. This special day falls on the second Sunday of May every year. This celebration provides the children with a special occasion to express their love and filial piety to their mother. This day is also the birthday of my cousin's mother. On that day, my cousin bought a special present for his mother, a nice shawl. Moreover, he had special dinner with his mother's favourite foods and with a cake, of course. Before the meal, his mother, he with all members of the family - his wife and children - gathered around the dinner table. We all sang ''Happy Birthday" to her. When the song finished, he and his wife gave the present to his mother and kissed her. Then his mother cut the cake. How touching this scene was! And I felt an undescribabie feeling overwheming my mind. This scene reminded me of my mother. I think this celebration should be observed by every child nationwide.

Tạm dịch: 

Tôi rất vui khi tham gia lễ kỉ niệm Ngày của Mẹ vừa rồi tại nhà anh họ. Ngày đặc biệt này rơi vào Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng Năm hàng năm. Dịp lễ này cho các con cơ hội thể hiện tình yêu và lòng hiếu thảo với mẹ của mình. Ngày này cũng là sinh nhật của mẹ của anh họ tôi. Hôm đó, anh ấy đã một quà đặc biệt cho mẹ, một chiếc khăn choàng thật đẹp. Hơn nữa, anh ấy còn chuẩn bị bữa ăn đặc biệt với những món mà mẹ anh ấy yêu thích. Trước bữa ăn, mẹ anh ấy cùng với tất cả các thành viên trong gia đình - vợ và các con anh ấy - tập trung quanh bàn ăn. Tất cả chúng tôi đều hát " Happy Birthday" với mẹ anh ấy. Khi bài hát kết thúc, anh và vợ tặng mẹ món quà đặc biệt và hôn bà. Sau đó mẹ cắt bánh. Khung cảnh thật cảm động! Và tôi cảm giác thật khó tả nên lời. Khung cảnh này gợi nhớ cho tôi về mẹ mình. Tôi nghĩ dịp kỉ niệm này nên được tổ chức bới mỗi người con trên đất nước. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close