Grammar - Unit 6 SGK Tiếng Anh 11

Reported speech with gerund Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing

Quảng cáo

Grammar

Reported speech with gerund

Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing

e.g: - He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)

-   She thanked him for helping her build that snowman.

(Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)

-  She apologised for being late. (Cô ấy xin lỗi vì đến muộn.)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close