Writing - Unit 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. On what occasions are parties held? (birthdays, anniversaries, New Year's Eve.)

(Các bữa tiệc thường được tổ chức vào những dịp nào? - sinh nhật, lễ kỉ niệm, đêm giao thừa)

2. What kind of clothes do people often wear at a party? (traditional costume, a formal or informal dress)

(Mọi người thường mặc gì tới bữa tiệc? - trang phục truyền thống, quần áo trang trọng hay bình thường)

3. What kind of presents do people often bring to a party? (cakes, chocolate, candy, flowers....)

(Loại quà nào mọi người thường mang tới bữa tiệc? - bánh, sô-cô-la, kẹo, hoa,...)

Lời giải chi tiết:

1. Parties are held on birthdays, anniversaries, New Year's Eve,...

(Những bữa tiệc thường được tổ chức vào sinh nhật, kỷ niệm, giao thừa,...)

2. People wear traditional costume, a formal or informal dress.

(Mọi người mặc trang phục truyền thống, quần áo trang trọng và quần áo bình thường.)

3. People bring cakes, chocolate, candy, flowers,...

(Mọi người thường mang đến bánh, sô-cô-la, kẹo, hoa,...)

Bài 2

2. Complete the letter of invitation below with the words/ phrases in the box.

(Hoàn thành bức thư mời dưới đây với các từ, cụm từ cho trong bảng.)

winners

at my house

to come

to cook

by Monday

refreshments

67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam

Dear Minh Hanh,

I am having a New Year's Eve party (1)_____at 7 p.m on 31st December.

Would you like (2) _____? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3)_____ and some special foods that I myself am going (4)___________. Of course, there will be dancing and some games with nice prizes for the (5)___________.

Please let me know (6)_____ whether you can come.

Love.

An Due

Lời giải chi tiết:

(1) at my house (2) to come (3) refreshments
(4) to cook (5) winners (6) by Monday

67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam

Dear Minh Hanh,

I am having a New Year's Eve party (1) at my house at 7 p.m on 31st December.

Would you like (2) to come? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3) refreshments and some special foods that I myself am going (4) to cook. Of course, there will be dancing and some games with nice prizes for the (5) winners.

Please let me know (6) by Monday whether you can come.

Love.

An Due

Tạm dịch: 

Minh Hạnh thân mến, 

Mình dự định tổ chức tiệc Giao thừa vào lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 12. 

Bạn sẽ đến nhé! Hầu hết các bạn trong lớp cũng được mời. Sẽ có những món ăn nhẹ và món ăn đặc biệt mà mình tự tay nấu. Dĩ nhiên, sẽ có nhảy múa và một vài trò chơi với phần thưởng hấp dẫn cho người chiến thắng. 

Hãy cho mình biết bạn có thể đến hay không nhé. 

Yêu quý, 

An Duệ

Bài 3

3. You are going to hold a party. You want to invite your classmate to the party. Write a letter of invitation, following these guidelines.

(Bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bạn muốn mời các bạn cùng lớp tới tham dự. Viết một bức thư mời theo hướng dẫn dưới đây.)

- What party are you going to organize?

(Bạn dự định tổ chức tiệc gì?)

- Where and when do you intend to organize the party?

(Bạn dự định tổ chức tiệc ở đâu và khi nào?)

- How many people do you plan to invite and who are they?

(Bạn dự định mời bao nhiêu người đến bữa tiệc và họ là ai?)

- What activities will take place at the party?

(Những hoạt động nào sẽ diễn ra tại bữa tiệc?)

- What food and drink will be served at the party?

(Món ăn và thức uốn nào sẽ được phục vụ tại bữa tiệc?)

Lời giải chi tiết:

Dear Hoa,

As the school year is coming to an end. I’m giving a farewell party before we go away on holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks and fruits. There will be a dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.

See you,

Linh

Tạm dịch: 

Hoa thân mến, 

Năm học sắp kết thúc rồi. Mình dự định tổ chức một buổi tiệc chia tay trước khi chúng ta nghỉ. Bạn sẽ đến nhé! Nó sẽ được tổ chức tại nhà mình tối Chủ nhật  tuần này. Mình định mời khoảng 10 người, vì vậy đó chỉ là buổi họp mặt nhỏ. Mình sẽ đặt bánh pizza và mua bánh và trái cây. Sẽ có nhảy múa và thi hát karaoke, vì vậy sẽ rất vui. 

Hãy cho mình biết bạn có thể đến hay không nhé. Hãy để lại tin nhắn điện thoại nếu bạn không thấy mình ở nhà. 

Hẹn gặp bạn, 

Linh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close