Writing - Unit 2 trang 28 SGK Tiếng Anh 11

Writing a personal letter about a past experience. (Viết một là thư cá nhân về một điều trải qua trong quá khứ.)

Quảng cáo

Đề bài

Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:

(Viết một lá thư cho người bạn tâm thư của em để kể cho bạn ấy về một trong những kỉ niệm khó quên của bạn. Lá thư của bạn nên bao gồm những ý chính sau)

when it happened (nó xảy ra khi nào)

where it happened (nó xảy ra ở đâu)

how it happened (nó diễn ra như thế nào)

who was involved (có ai tham gia)

how the experience affected you (trải nghiệm tác động đến bạn thế nào)

Lời giải chi tiết

Dear Huong,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the end of the street. He ran toward me with his big mouth open and sharp teeth. He roared and jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I'm still frightened now. By the way, do you have similar problems now? Write to me as soon as possible.

Your friend,

 Xuan

Tạm dịch: 

Hương thân mến,

Tối qua mình đã có một giấc mơ đáng sợ. Mình đang đi bộ trên một con đường vắng vẻ lúc tối muộn. Đột nhiên một con sư tử xuất hiện. Nó chạy về phía mình với cái mồm mở to và hàm răng sắc. Nó gầm lên và nhảy lên người mình. Mình hét to lên và thức giấc. Bây giờ mình vẫn rất sợ. À này, bạn có những vấn đề tương tự không? Viết cho mình sớm nhất có thể nhé. 

Bạn của bạn, 

Xuân

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close