Grammar - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11

1. Thì quá khứ đơn (The simple past), 2. Thì quá khứ tiếp diễn

Quảng cáo

GRAMMAR

1. Thì quá khứ đơn (The simple past)

a. Cách dùng

Thì quá khứ đơn (The simple past) được dùng thường xuyên để diễn tả:

-  Sự việc diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại

e.g: + She came back last Friday. (Cô ấy đã trở lại từ thứ sáu tuần trước.)

+ I saw her in the street. (Tôi đã gặp cô ấy trên đường.)

-  Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện lại

-  e.g: + She lived in Tokyo for seven years. (Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.)

+ They were in London from Monday to Thursday of last week.

(Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ hai đến thứ năm.)

-  Các cụm từ thưởng dùng với thì quá khứ đơn:

· Yesterday

· (two days, three weeks) ago

· last (year, month, week)

· in (2002, June)

· from (March) to (June)

· in the(2000, 1980s)

· in the last century

· in the past

Quảng cáo
decumar

b. Cấu trúc

-   Câu khẳng định: s + did+ V(+ O)

 e.g: She came back last Friday.

(Cô ấy quay lại hôm thứ sáu tuần trước.)

-   Câu phủ định: s + did not/didn 't+V(+ O)

e.g: + I asked her but she didn't know anything.

(Tôi đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không biết gì cả.)

+ They were not in London from Monday to Thursday of last week.

(Họ không ở London từ thứ hai đến thứ năm tuần trước.)

-   Câu nghi vấn: (Từ để hỏi) + did not/didn't + V+(0)

(Từ để hỏi) + did + V + not + (O)

e.g: + When did she come back? (Khi nào cô ấy trở lại?)

       + Were they in London from Monday to Thursday of last week?

(Họ ở London từ thứ hai đến thứ năm tuần trước sao?)

2. Thì quá khứ tiếp diễn

a. Cách dùng

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoặc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

(Nếu chúng ta chi muốn nói về một sự việc nào đó trong quá khứ thì chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn).

e.g: - While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me. (Peter đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)

-   Were you expecting any visitors?

(Anh có mong đợi người khách nào không?)

- I was just making some coffee.

(Tôi đang pha cà phê.)

-   What were you doing at 9.00 last night

(Bạn đã đang làm gì vào lúc 9 giờ tối qua?)

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.

e.g: - I was walking in the street when I suddenly fell over.

(Khi tôi đang đi trên đường thi bỗng nhiên tôi bị vấp ngã.)

- They were still waiting for the plane when I spoke to them.

(Khi tôi nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)

-   We were just talking about it before you arrived.

(Chúng tôi vừa nhắc về điều đó trước khi anh đến.)

b. Cấu trúc

Câu khẳng định: s + was/ were + V-ing (+0)

e.g: - I was thinking about you the other day.

(Mấy ngày gần đây tôi đã nghĩ về anh.)

-   We were just talking about it before you arrived.

(Chúng tôi chỉ nói về nó trước khi bạn đến.)

Câu phủ định: s + was/ were + not + V-ing (+ O)

e.g: - I wasn't thinking about him last night.

(Tôi đã không nghĩ về anh ta đêm qua.)

-   We were not talking about it before you arrived.

(Chúng tôi đã không nói về nó trước khi bạn đến.)

Câu nghi vấn: (Từ để hỏi) + want/were+S + V-ing (+ O)?

e.g: Were you expecting that to happen?

(Anh đã mong điều gì đã xảy ra?)

c. Khi dùng cả hai thì này trong câu một câu thì chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để chỉ hành động hay sự  việc nền và thì quá khứ đơn để chỉ hành động hay sự việc xảy ra và kết thúc trong thời gian ngắn hơn.

e.g: - It was raining hard when we left the building.

(Khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà thì trời đang mưa rất lo )

-   I was reading the report when you rang.

(Tôi đang xem báo cáo thì anh gọi.)

-   He was going out to lunch when I saw him.

(Khi tôi gặp anh ấy thì anh ấy đang  ra ngoài đế ăn trưa.)

-  The company was doing well when I last visited it.

(Lần cuối cùng tôi đến thăm công ty thì lúc đó công ty đang làm ăn rất tốt.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close