Grammar - Unit 16 tiếng Anh 11

It is said that…được dùng để tường thuật hay đưa tin tức. Ta có thể dùng cấu trúc tương tự với một số động từ như

Quảng cáo

GRAMMAR

Cấu trúc: It is said that…được dùng để tường thuật hay đưa tin tức. Ta có thể dùng cấu trúc tương tự với một số động từ như: thought (nghĩ); believed (tin rằng); considered (xem xét, cho là); reported (báo cáo); known (biết); expected (mong chờ); alleged (buộc tội); understood (hiểu).

e.g: - Cathy works Very hard. (Cathy làm việc rất chăm chỉ.)

It is said that she works 16 hours a day.

(Người ta nói rằng cô ấy làm việc 16 giờ một ngày.)

-   The police are lookins for a missing boy.

(Cảnh sát đang tìm kiếm đứa bé mất tích.)

It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans.

 (Ngươi ta tin là đứa bé mặc một cái áo thun trắng và quần bò xanh )

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close