Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 11

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 11 unit 8

Quảng cáo

UNIT 8: CELEBRATIONS

(LỄ KỈ NIỆM)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28.

29. 

30. 

Loigiaihay.com

 • Grammar - Unit 8 tiếng Anh 11

  Ta sử dụng one ones để tránh lập lại danh từ, chúng ta không thể sử dụng chúng thay cho danh từ không đếm được.

 • Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11

  Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.)

 • Speaking - Unit 8 trang 93 tiếng Anh 11

  Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. (Mai đang nói chuyện với Anna. Người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam)

 • Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

  Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

 • Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

  Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close